Maahanmuuton asiantuntija bloggaa: Turvapaikan saaneet töihin

Moni turvapaikanhakija on saanut tai saamassa oleskeluluvan. EK:n kokeneen asiantuntijan Mikko Räsäsen analyysi turvapaikan saaneiden työllistymismahdollisuuksista.

Noin 10 000 turvapaikanhakijaa tulee pian saamaan oleskeluluvan. Heidän työllistämisekseen tarvitsemme uusia ja nopeampia väyliä työhön, joko palkansaajaksi tai yrittäjäksi. Nykyiset keinot eivät riitä, vaan niitä on kehitettävä.

Vastaanotto- ja kotoutustoimintaamme on parannettava niin, että ne ohjaavat työmarkkinoille nykyistä tehokkaammin. Siten on toimittu esimerkiksi Tanskassa. Tanskalaiset muokkasivat sikäläisestä nuorten oppisopimuksesta maahanmuuttajien koulutukseen soveltuvan mallin.

Tulijoiden puutteellinen kielitaito estää suoran työllistymisen. Kun heillä ei myöskään ole selvityksiä koulutuksestaan tai työhistoriastaan, on tehtävä osaamiskartoituksia työpaikoilla tai oppilaitoksissa. Työhönottaja tarvitsee tietoa hakijan osaamisesta, työ- ja oppimiskyvyistä sekä motivaatiosta.

Työkokeilussa voidaan arvioida henkilön kieli- ja ammattitaitoa sekä hänen motivaatiota ja mahdollisuuksiaan. Nykyiset säännökset ja käytännöt sulkevat pois rakennusalan, kaupan sekä majoitus- ja ravitsemus-alojen työkokeilut.

On hienoa, että TEM yksinkertaistaa TE-toimistojen menettelytapoja ja helpottaa työkokeiluiden järjestämistä palvelualoilla ensi vuoden alusta lukien. Tämä tulee auttamaan kauppoja ja majoitus- ja ravitsemusalojen yrityksiä, mutta ei paranna rakennusalan tilannetta.

Rakennusalan työt ovat urakkatöitä tyypillisimmillään. Yhden urakan päättymisen ja seuraavan alkamisen väliin jää väkisinkin odotteluaikaa. Rakennusalan yrityksillä on aina osa henkilöstöstä lomautettuna jossain päin Suomea. Nämä lomautukset estävät työkokeiluiden järjestämisen, vaikka alalla ymmärretään, etteivät kouluttamattomat kokeilijat vie yhdenkään ammattimiehen töitä.

Määräaikainen työkokeilu ei korvaa yritysten ammattitaitoista henkilöstöä, vaan sen tarkoituksena on selvittää työnhakijan osaaminen ja sopivuus erilaisiin työtehtäviin sekä mahdollinen koulutustarve.

Yksi syksyn puheenaiheita on ollut rakennusalan kuuden euron tuntipalkka. Hatunnosto sopimukselle, joka mahdollistaa alaan tutustumisen ammattitaitoa vailla oleville. Käyttö tuskin tulee olemaan laajaa, mutta luova ratkaisu tilanteeseen, johon ei lainsäätäjältä ole löytynyt keinoja.

Työkokeiluiden sijaan monet tyrkyttävät tuettua työllistämistä eli palkkatukea. Tuella korvataan työnantajalle aiheutuvia ylimääräisiä kustannuksia ja työntekijän alempaa tuottavuutta. Tukityöllistämisellä on aikansa ja paikkansa, mutta vastikään turvapaikan saaneiden työllistämiseksi se ei ole ensimmäisenä toimenpiteenä käytännössä käyttökelpoinen.