Mikä on reformibarometri?

11.04.2018

Reformibarometri on EK:n eurooppalaisen kattojärjestön BusinessEuropen vuosittainen raportti, jossa arvioidaan EU-maissa tehtäviä talouden ja työmarkkinoiden uudistuksia.

Barometrillä on kaksi osaa. Ensimmäinen osa perustuu julkaistuihin tilastoihin ja tutkimuksiin. Se tarkastelee Euroopan kilpailukykyä verotuksen ja julkisen talouden, liiketoimintaympäristön, innovoinnin, rahoituksen saatavuuden ja rahoitusvakauden sekä työmarkkinoiden avainindikaattoreiden avulla.

Toinen osa perustuu BusinessEuropen jäsenjärjestöjen kyselyyn. Siinä arvioidaan eurooppalaisen ohjausjakson aikana toteutettuja rakenneuudistuksia, arvioidaan niiden täytäntöönpanon edistymistä ja yksilöidään tulevia uudistuksia.

Talouskeskiviikko: Katto korjattava hyvän sään aikana
Viikon graafi: Hyvä suhdannetilanne luo tilaa rakenneuudistuksille EU-maissa