Minna Aila, Konecranes: Yritykseen on luotava vahva oma kulttuuri

22.03.2019

Konecranes on kasvanut maailman suurimmaksi satama- ja teollisuusnostolaitteisiin liittyvässä liiketoiminnassa. ”Tietyssä mielessä Konecranes on edelleen perinteinen konepajayhtiö, mutta hyvin pitkälle olemme myös teknologiayhtiö”, konsernin markkinointi- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Minna Aila toteaa.

”Olemme rakentaneet esimerkiksi lähes täysin automatisoituja satamia, jotka tietysti edellyttävät valtavasti teknologiaa ja tämän teknologian luotettavuutta. Monissa asioissa päästään lisäämään tehokkuutta, tuottavuutta ja turvallisuutta, kun automaation aste lisääntyy.”

Konecranes työllistää noin 17 000 työntekijää 50 eri maassa.

”Globaalius tuo vastuullisuuteen paljon eri ulottuvuuksia”, Aila sanoo.

”Konecranesilla tärkeimmäksi vastuullisuusasiaksi nousee eettisten periaatteiden noudattaminen, johon liittyy vahvasti läpinäkyvyys. Lisäksi energia- ja ympäristökysymykset sekä henkilöstön osaaminen nousevat keskiöön.”

Globaalille toimijalle on tärkeää muodostaa oma sisäinen kieli ja arvokehikko, jotka kantavat yhteiskunnasta ja kulttuurista toiseen.

”Yritykseen on luotava vahva oma kulttuuri, jota ihmiset noudattavat riippumatta siitä, missä päin he fyysisesti toimivat. Yrityksen omien arvojen ja prosessien merkitys korostuu.”

Aila puhuu yrityksen ”toimiluvasta”, jonka ympäröivä yhteisö antaa.

”Luottamus yhteisössä voidaan menettää nopeastikin, jos yritys tekee virheitä, joita yhteisö ei hyväksy. Toisaalta, jos tätä suhdetta pidetään hyvin yllä, yhteisön tuki yritykselle voi olla hyvinkin vahvaa”, Aila toteaa.

Johtajan vinkki johtajalle: Konecranesin markkinointi- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Minna Aila sanoo, että vastuullisuuskysymyksissä voi oppia paljon myös muiden tekemisistä – ja tekemättä jättämisistä. ”Tarkkaile muiden kriisejä ja opi niistä. Tämän myötä ymmärtää riskipotentiaalin, joka liittyy siihen, että vastuullisuusasiat hoidetaan huonosti.”

”Toiseksi haluaisin rohkaista kaikkia ottamaan vastuullisuusasioissa etunojaa. Vastuullisuusasioiden merkitys vain kasvaa jatkuvasti. On erittäin merkityksellistä pohtia ja löytää ne asiat, joilla oma yritys voi vastuullisuuskysymyksissä erottua edukseen ja ottaa omalla toimialallaan johtajuutta.”