Blogi: Bisnes edellä kiertotalouteen

06.05.2015

Euroopan komissio valmistelee parhaillaan ohjelmaa kiertotaloudesta. Tavoitteena tulee olla, että kiertotaloutta vauhditetaan kannustein ja markkinoita hyödyntämällä. Siitä pitää tehdä mahdollisimman houkutteleva niin yrityksille kuin kotitalouksillekin.

Kiertotaloudessa on kyse valtavasta taloudellisesta mahdollisuudesta. On arvioitu, että esimerkiksi Suomen kansantaloudelle kiertotalous voisi tuoda jopa parin miljardin euron vuotuisen kasvupotentiaalin.

Kiertotalouden tavoitteena on hyödyntää luonnosta otettuja resursseja tehokkaasti ja tuottavasti. Päästöt ja jätteiden määrä tulisi minimoida.

Kiertotalous on yrityksille lähtökohtaisesti houkutteleva vaihtoehto. Resursseja tehokkaasti hyödyntämällä saadaan kustannussäästöjä ja samaan aikaan myös entistä parempaa tuottavuutta ja ympäristöparannuksia.

Yrityksillä on kiertotaloudesta paljon hyviä ideoita, kunhan toimintaympäristö kannustaa niiden toteuttamiseen. Ydinkysymyksiä ovat tutkimus ja kehitys, markkinoiden avoimuus sekä tasavertaiset kilpailuolosuhteet.

EU:ssa tavanomaisin ohjaustapa on säätää uusia velvoitteita tai rajoituksia. Kiertotaloutta ei voi kuitenkaan mielekkäästi ohjata ylhäältä annetuilla velvoitteilla, koska tuotteiden ja materiaalien hyödyntäminen on monivaiheista ja koostuu lukemattomista erilaisista ja erilaajuisista kierroista. Seurauksena olisi säädösten kaoottinen viidakko.

Virheinvestointien välttämiseksi ei pidä liioin asettaa tavoitteita sille, minkä verran ja millä tavoin mitäkin jätettä pitäisi hyödyntää tai käsitellä. Tavoitteena tulisi yksinkertaisesti olla, että ei-hyödynnettävää jätettä syntyy mahdollisimman vähän.

Jätemateriaaleja ei pidä kuitenkaan hyödyntää vain hyödyntämisen vuoksi. Sen tulee olla taloudellisesti kannattavaa ja ympäristölle edullista.

Kiertotalous haastaa nykyiset ohjauskeinot myös siksi, että se toimii kumppanuuksien varassa. Kyse on yritysten ja kuluttajien verkostoista. Yhteistyötä ei voi hallita sääntelyllä eikä poliittisella ohjauksella.

Mitä siis pitäisi tehdä, jotta kiertotalous saadaan kasvuun? Tarvitaan ajattelutavan muutosta ja tilaa uudelle liiketoiminnalle! On poistettava kiertotalouden esteitä, vahvistettava hyviä käytäntöjä ja toisaalta torjuttava ”harmaata kiertotaloutta”.

Kiertotaloudessa yritysten välille syntyy uudenlaisia ”ekosysteemeitä”. Tällainen toiminta takaa, että resurssit hyödynnetään tehokkaasti ja ne säilyvät kierrossa mahdollisimman pitkään. Lupaavia mahdollisuuksia voi löytyä esimerkiksi suurten ja pienten yritysten yhteistyölle.

Digitalisaatio edistää kiertotaloutta monella tavalla. Automaatio, robotiikka ja esineiden internet lisäävät resurssien käytön tehokkuutta, kun esimerkiksi materiaali- ja jätevirtoja seurataan reaaliaikaisesti. Digitaalisilla palveluilla välitetään tietoa ja saatetaan toimijoita yhteen.

EU ei saa hukata kiertotalouden potentiaalia uuteen kangistavaan byrokratiaan eikä vanhojen ohjauskeinojen hienosäätöön. Tässä on myös Suomen uudella hallituksella tärkeä sarka kynnettävänään.

Kirjoitus on julkaistu Kauppalehden Debatti-palstalla 5.5.