Tuuli Mäkelä bloggaa: Viisi vinkkiä vastuullisuuteen

26.09.2019

Vastuullisuus on asia, joka nousee yhä voimallisemmin yritysten agendalle, ja josta käydään moniäänistä keskustelua yhteiskunnassamme. EK kysyi kesällä 2018 jäsenyrityksiltään, mitkä tekijät ajavat vastuullisuustekoja yrityksissä. Kolmasosa vastaajista nimesi yrityksen omat arvot vastuullisuuden ykkösajuriksi. Perässä tulivat asiakkaiden odotukset ja vaatimukset (26%) sekä kilpailuedun saavuttaminen markkinoilla (15%).

Arvojen korostuminen ei yllätä. Valtaosa EK:n jäsenistä on pk-yrityksiä, joiden takana on usein kasvollinen omistaja, joka on itse kädet savessa mukana yrityksen toiminnassa. Yrittäjän oma arvomaailma heijastuu vahvasti kaikkeen tekemiseen. Monen vastuullisuudestaan tunnetun yrityksen takana onkin usein johtaja, jolla on oma vahva kiinnostus vastuullisuuskysymyksiä kohtaan ja niin tahtoa kuin rohkeuttakin viedä malleja käytäntöön.

Yritysten vastuullisuuteen liittyy tänä päivänä suuri määrä erilaisia vaatimuksia ja odotuksia. Harva yritys kykenee vastaamaan näihin kaikkiin. Siksi yrityksen omistajien ja johdon on itse mietittävä, mikä on paras mahdollinen lähestymistapa omalle yritykselle.

Monelle yritykselle tilanne voi olla hämmentävä. Pienemmän vastuullisuusteemaa pohtivan yrityksen voi olla vaikeaa päästä vauhtiin. Ison yrityksen voi sen sijaan olla vaikea fokusoida ja vetää rajaa sille, mitä kaikkea kannattaa tehdä.

Yritykset oppivat usein parhaiten toinen toisiltaan. Siksi kysyimme eri alojen edistyksellisiltä yritysvaikuttajilta heidän vinkkinsä vastuullisuuden johtamiseen. Tärpit voi tiivistää seuraavaan viiteen vinkkiin:

  1. Näytä esimerkkiä omalla toiminnalla
  2. Viesti avoimesti läpi organisaation
  3. Luota henkilöstöön ja anna heille vapaus toimia vastuullisesti
  4. Rakenna agenttiverkosto viemään vastuullisuustyötä eteenpäin
  5. Tarkkaile muiden vastuullisuuskriisejä ja ota oppia niistä

Tutustu näihin vinkkeihin tarkemmin.

EK on julkaissut ”Vastuullisuuden suunnannäyttäjät” raportin, joka sisältää käytännön vinkkejä ja esimerkkejä yritysvastuun johtamiseen. Julkaisu sisältää mm. Vastuullisuuden arkkityypit -viitekehyksen, joka kuvaa yritysten monenlaisia tapoja toteuttaa vastuullisuutta sekä tarjoaa näkökulmia yrityksen oman vastuullisuustarkastelun tueksi. EK:n sivuilla on myös julkaistu vastuullisuusbotti, jonka esittämien kysymysten avulla yrityksen johto ja työntekijät voivat hahmottaa yrityksen vastuullisuustoimia sekä verrata vastuullisuusprofiiliaan muiden yritysten toimintamalleihin.