Mirja Hannula bloggaa: Ammatillisen koulutuksen arvostus on monen tekijän summa

Arvostus, vetovoima, kiinnostus ja koulutukseen hakeutuminen – samalla ilmiöllä on monta puolta. Selvitykset nuorten koulutusvalintoja koskevista asenteista osoittavat, että kiinnostus ammatillista koulutusta kohtaan on laskussa. Työnantajien suhtautuminen ammatilliseen koulutukseen on puolestaan muuttunut myönteisemmäksi ja työnantajat kokevat, että ammatillinen koulutus on aliarvostettua.

Koulutuspolitiikan asiantuntija Mirja Hannula

Koulutuspolitiikan asiantuntija Mirja Hannula

Kyse on viime kädessä siitä, onko suomalaisilla yrityksillä tulevaisuudessa osaavia ammattilaisia ja sitä kautta koko Suomen menestyksestä. Kenen vastuulla ammatillisen koulutuksen arvostus on, ja kuka sen puolesta voi puhua? Aivan kaikki. Jokaisella on peiliin katsomisen paikka – arvostanko minä kiinteistönhoitajan, myyjän, lähihoitajan tai sähköasentajan työtä, ja voinko suositella ammatillista koulutusta koulutusvaihtoehtona omalle lapselleni, kummilapselleni tai hakeutua siihen itse?

Suomalainen ammatillinen koulutus on kansainvälisessä vertailussa huipputasoa. Meillä ei ole koulutusjärjestelmässä umpikujia, vaan ammatillinen koulutus tuottaa käytännön ammattitaidon lisäksi yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Tästä on tärkeää pitää kiinni. Suomalaisen koulutusjärjestelmän keskeinen periaate on elinikäinen oppiminen, mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että myös ammatillisen koulutuksen reittiä voi jatkaa opintojaan korkeakoulutuksessa. Ammatillinen koulutus tarjoaa myös työuran aikana mahdollisuudet hankkia uutta osaamista ammatti- ja erikoisammattitutkintojen avulla. Tätä mahdollisuutta myös monet korkeakoulutetut hyödyntävät esimerkiksi yrittäjyys- ja esimiestutkintoja suorittamalla.

On palattava perusasioihin ja etsittävä vastauksia moniin kysymyksiin. Kuinka hyvin nuoret ja heidän vanhempansa, opinto-ohjaajat ja opettajat tuntevat työelämän osaamistarpeita ja uudistuvaa ammatillista koulutusta? Mihin mielikuvat perustuvat? Kuinka hyvin työelämä ja sitä edustavat järjestöt osaavat viestiä tarvittavasta osaamisesta? Miten hyvin koulutuksen järjestäjät kertovat mahdollisuuksista, joita ammatillinen koulutus erilaisine koulutuspolkuineen nuorelle tarjoaa? Ovatko yritykset aktiivisesti tarjoamassa nuorille kesätyö-, harjoittelu- ja oppisopimuspaikkoja?

Suomi on esimerkki maasta, jossa ammatillinen koulutus on tällä hetkellä monelle nuorista ykkösvaihtoehto. Yhteinen tehtävämme on pitää huolta siitä, että näin on myös jatkossa ja nuoret voivat olla ylpeitä valinnastaan hakeutuessaan ammattiopintoihin.

Lue lisää: