Mitä tarkoittaa efektiivinen veroaste kunnallisverotuksessa?

30.11.2016

Efektiivisellä veroasteella tarkoitetaan tosiasiassa maksuunpantujen verojen suhdetta tuloihin. Erilaisten vähennysten johdosta kuntien tuloveroprosentti (nimellinen veroaste) ei vastaa todellista veroastetta kunnissa.

Keskimääräinen kunnallisveroprosentti oli Suomessa vuonna 2015 lähes 20 prosenttia. Tosiasiassa suomalaiset maksavat tuloistaan vähennysten takia kuitenkin kunnallisveroa selvästi tätä vähemmän, noin 15 prosenttia.

Kunnallisverotuksessa vähennyksiä voi tehdä tuloihin tai veroon. Tulosta tehtäviä vähennyksiä ovat muun muassa matkakustannukset, tulonhankkimiskulut, ansiotulovähennys ja perusvähennys.  Verosta tehtäviä vähennyksiä ovat muun muassa työtulovähennys, kotitalousvähennys sekä asuntolainan koron alijäämähyvitys.

Kunnallisverotuksessa tehtävien vähennysten määrä riippuu veronmaksajan tulotasosta. Vähennykset painottuvat alemmille tulotasoille jolloin efektiivinen veroaste on alhaisempi. Mitä suuremmat tulot, sitä lähempänä nimellinen kunnallisveroprosentti ja veronmaksajan maksama todellinen veroprosentti ovat toisiaan.

Tero Honkavaara bloggaa: Sote-uudistuksen vanavedessä rohkeampi veroremontti