Näkökulma: Pinnat Tarastin selvitykselle ympäristöluvituksessa

27.01.2016

Lauri Tarasti on eilisessä maakuntien tehtäviä koskevassa selvityksessään käsitellyt myös valtion aluehallintoa. Lähtökohdakseen Tarasti mainitsee asiakaslähtöisyyden. Hän muistuttaa, että hallinto on etupäässä kansalaisia, ja siten myös yrityksiä varten. Hallinnon rakenteiden ja ylipäätään sen toiminnan tulisi olla ymmärrettävää, yksinkertaista ja yhdenmukaista. Ympäristölupa-asioissa kaikilla kolmella alueella on nykyisellään kangertanut.

Näkökuman kirjoittaja Satu Räsänen toimii EK:ssa asiantuntijana mm. ympäristölupien parissa

Näkökulman kirjoittaja Satu Räsänen toimii EK:ssa asiantuntijana mm. ympäristölupien parissa

Ympäristölupatehtävien osalta Tarasti ehdottaa, että ELY-keskusten tehtävistä ympäristövaikutusten arviointi, ympäristö- ja vesitalouslupien valvonta sekä luonnonsuojelun tehtävät siirrettäisiin AVIin. AVIsta koottaisiin yksi valtakunnallinen monialavirasto, jossa keskitetty johto päättäisi resursseista ja tehtäväjaosta. Tarasti toteaa, että näin luotaisiin keskisuurten ja suurten yritysten ympäristöluvitukseen ja niiden valvontaan laajasti yhden luukun periaatetta toteuttava rakenne. Viranomaisresurssin käyttö ja erityisasiantuntemus tulisivat nykyistä huomattavasti paremmin hyödynnettyä. Toiminnanharjoittajat hyötyisivät tästä viranomaisprosessien nopeutumisen ja sujuvoitumisen kautta.

Tarastin ajatuksiin ei voi kuin yhtyä. Tällä hetkellä energia- ja ympäristöinvestointeihin vaadittavien lupien hoito vaatii yrityksiltä asiointia lukuisten eri viranomaisten ja pahimmillaan kymmenien yksittäisten viranhaltijoiden kanssa. Tämä ehdotus toteuttamalla yksi hyvin keskeinen lupakokonaisuus saataisiin yksiin käsiin.