Ilmastobisnes.fi-sivustolta askelmerkkejä pk-yritysten ympäristötoimiin

19.06.2018

Kestävän kehityksen kysymyksistä on tullut pk-yritystenkin arkipäivää. Ilmastoasiat nousevat esille niin viranomaissääntelyn kuin asiakkaiden kysynnän kautta. Ilmastobisnes.fi-sivusto tarjoaa vinkkejä ja käytännön työkaluja siihen, miten näihin kasvaviin odotuksiin voi vastata ja kuinka kääntää ne uuden liiketoiminnan ajureiksi.

Niin yritysasiakkaat kuin kuluttajatkin kiinnittävät enenevissä määrin huomiota tuotteiden ja palvelujen ympäristöominaisuuksiin. Mitä suurempi yritys, sitä vahvemmin asiakasodotukset heijastuvat kriteereinä ja vaatimuksina oman hankintaketjun toimijoille. Tämä kannustaa monia pk-yrityksiä kehittämään omia ympäristöjärjestelmiä, asettamaan päästövähennystavoitteita ja seuraamaan päästökehitystä. Esimerkiksi FinnSonic,Länsilinjat ja RP Group ovat pystyneet vastaamaan asiakkaidensa vaatimuksiin kehittämällä omaa päästöseurantaa.

Uudenlaisia lähestymistapoja haetaan myös erilaisten kumppanuuksien kautta. Esimerkiksi S-ryhmä on käynnistänyt hiljattain Iso Juttu -kampanjan, jonka tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä miljoonalla tonnilla vuoteen 2030 mennessä. Kampanjassa kannustetaan myös kumppaniyrityksiä vähentämään omia päästöjään. Tähän mennessä mukaan on ilmoittautunut lähes 50 yritystä, joiden joukossa on useita pk-yrityksiä. Kumppaniyrityksille tarjottavassa ohjeistuksessa on mukana EK:n ja Clonetin kehittämä Ilmastobisnes.fi-sivusto, jonka avulla pk-yritys voi asettaa itselleen päästövähennystavoitteen, mitata ja seurata päästöjään, tunnistaa erilaisia päästövähennyskeinoja sekä kehittää uutta ilmastomyönteistä liiketoimintaa.

Yhteistyökumppanit sekä myös työntekijät suosivat yrityksiä, jotka toimivat vastuullisesti suhteessa ympäristöön. Kuten Kovasen ja Nivos Energianesimerkit osoittavat, erityisesti nuoret tulevaisuuden osaajat arvostavat yrityksiä, jotka hakevat aktiivisesti ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjuntaan.

Ympäristöosaaminen ja ilmastotietoisuus vaikuttavat yrityksen kilpailukykyyn ja tulevaisuudennäkymiin, mikä puolestaan heijastuu lopulta myös yrityksen kiinnostavuuteen rahoittajien silmissä. Pelkkä maine tai visiot eivät riitä, vaan heitä kiinnostavat konkreettiset potentiaalisen kohdeyrityksen päästöraportit ja muut mittarit.

Pk-yrityksissä taustalla on tyypillisesti omistajayrittäjä, joka tuo yritykseen elintärkeää pääomaa ja ottaa riskin yrityksen menestymisestä. Monesti kimmokkeena vastuullisuustoimille onkin näiden omistajayrittäjien arvot – tunne siitä, että on kannettava oma kortensa kekoon yhteisissä ilmastotalkoissa.

Sen sijaan, että pk-yritys tyytyisi vain mukautumaan lainsäädännön vaatimuksiin, voi se ottaa ohjat omiin käsiinsä ja lähteä kehittämään ilmastobisneksestä kilpailuetua ja uutta kasvua. Apua ilmastobisneksen kehittämiseen löytyy Ilmastobisnes.fi-sivustolta.

Ilmastobisnes.fi -sivuston päästölaskuri on päivitetty uusimmilla päästökerrointiedoilla ja sivustolle on lisätty myös mahdollisuus käyttää selainpohjaista OpenCO2.net-palvelun päästökerrointietokantaa ja hiilijalanjälkilaskuria.

Lisätietoja:
Clonet Oy, Sari Siitonen, p. 040 761 5221
EK, asiantuntija Tuuli Mäkelä, p. 050 330 3245