Outi Ervasti bloggaa: Ei ole työelämää ilman matematiikkaa

26.10.2017

Matematiikkaan kannattaa satsata, jos haluamme huolehtia lasten ja nuorten pärjäämisestä työelämässä. Se on myös välttämätön osa arjen elämänhallintaa. Asiantuntija Outi Ervasti taustoittaa EK:n tuoreita matematiikkalinjauksia.

 

Yksi suomalaisen peruskoulun suurimmista huolenaiheista liittyy matematiikan kiinnostuksen pysyvään laskusuuntaan. OECD:n mukaan enää alle kolmannes neljäsluokkalaisista suomalaislapsista ilmoittaa pitävänsä matematiikasta ”paljon”, ja osuus kasvaa siirryttäessä toiselle asteelle.

Miksi tästä on syytä olla huolissaan? Siksi, että Suomi ei voi säilyä korkean osaamisen maana ilman matematiikkaa. Digitalisoituvassa työelämässä tarvitaan enemmän kuin koskaan matemaattiseen ajatteluun pohjautuvaa teknistä osaamista¸ kykyä ymmärtää syy- ja seuraussuhteita, loogista ja kriittistä ajattelua, medialukutaitoa sekä kykyä ennakoida tulevaa.

Matematiikka tai siihen pohjautuvat valmiudet korostuvat kaikilla toimialoilla ja kaikissa tehtävissä, toimit sitten vähittäiskaupan kassalla, tehdassalissa, sairaalan potilastyössä tai tutkijana. Samalla matematiikka avaa kiinnostusta laajemmin myös muihin elinkeinoelämälle tärkeisiin luonnontieteisiin kuten fysiikkaan ja kemiaan. Tämän lisäksi matematiikan osaaminen on perusedellytys jo omien kansalaistaitojen ja taloudenpidon kannalta.

Huoli on tunnistettu myös Suomen hallituksessa, joka myönsi syksyn budjettiriihessä ns. LUMA-keskuksille  5 miljoonan euron lisärahoituksen, joilla vahvistetaan luonnontieteiden ja matemaattisten aineiden (LUMA) opetusta ensi vuonna. Yksittäinen rahallinen lisäpotti ei kuitenkaan riitä, vaan osaamispohjan vahvistaminen edellyttää pitkäjänteistä työtä ennen kaikkea peruskoulurintamalla.

Matematiikka on taito, jonka valmiudet pitää oppia jo nuorena ja siksi koulutusketjun pitää vahvistua varhaiskasvatuksesta alkaen. Vanhempien rinnalla myös opettajien asenteet ovat avainasemassa. OECD kiinnittääkin huomiota opettajien kykyyn innostaa, kannustaa ja haastaa oppilaita matematiikan oppimiseen ja ennen kaikkea sen soveltamiseen arkeen ja tulevaan työelämään.

EK on julkaissut juuri tavoitteensa matematiikan opetuksen vahvistamiseksi. Jatkamme mielellämme keskustelua tärkeästä aiheesta, jotta suomalaiset nuoret saisivat matematiikan tarjoamat eväät niin työelämään kuin omaan arkeensa.