Perheyrittäjät myyttien uhreina

27.02.2015
Jari Huovinen

Jari Huovinen, EK

Kasvuyrittäjyyteen liittyy muutamia sitkeitä myyttejä ja uskomuksia. Niitä hoetaan mantran lailla joka puolella, jolloin ne vähitellen alkavat muuttua yleisiksi käsityksiksi ilman että juuri kukaan niitä todella kyseenalaistaa.

Yksi melko perinteinen uskomus esiintyi tänään (27.2.) Helsingin sanomien taustauutisessa, jonka mukaan perheyrittäjät haluavat tehdä yrittäjäuransa yhdessä yrityksessä. Lauseeseen sisältyi oletukset siitä, ettei perheyrittäjissä juurikaan ole sarjayrittäjiä, ja että sarjayrittäjyyttä esiintyisi lähinnä startup -yrityksissä. Sinänsä ihan kivoja yleistyksiä, mutta samalla niin kaukana totuudesta.

Tutkimusten valossa noin kolmanneksella kaikista yrittäjistä on kokemusta useamman yrityksen omistamisesta joko ajallisesti peräkkäin (sarjayrittäjät) tai rinnakkain (portfolioyrittäjät). Jos katsotaan tarkemmin tätä moninkertaisten yrittäjien ryhmää, niin perheyrittäjät ovat siinä yliedustettuina. Esimerkiksi EK:n aihetta käsitelleessä tutkimuksessa perheyrittäjistä noin 40 prosenttia oli sarja- ja portfolioyrittäjiä, kun näitä muiden yrittäjien keskuudessa oli vain 20 prosenttia.

Käytännössä siis monet perheyrittäjät hakevat kasvua useamman yrityksen kautta, jolloin heidän kokonaistoiminnan vaikuttavuus on yleensä suurempi kuin yksittäisen perheyrityksen. Moninkertainen yrittäjyys voi olla seurausta yrittäjäperheessä opitusta yrittäjämäisestä toimintatavasta tai esimerkiksi liikeidean testaamisesta uudessa yrityksessä, jos se merkittävästi poikkeaa alkuperäisen perheyrityksen toiminta-ajatuksesta. Joka tapauksessa tämän toimintalogiikan ymmärtäminen tarjoaa uudenlaisen näkökulman perheyritysten kasvuun ja perheyrittäjien todelliseen merkitykseen yhteiskunnassa.

Mitä taas tulee sarjayrittäjiin, niin kyseessä ei läheskään aina ole nuori, korkeasti koulutettu startup -yrittäjä. Itse asiassa todennäköisyys sarjayrittäjyydelle lisääntyy yrittäjävuosien myötä ja sitä esiintyy varttuneiden yrittäjien keskuudessa laajasti riippumatta yrittäjän koulutustaustasta tai toimialasta. EK:n toteuttamassa omistaja- ja kasvuyrittäjyystutkimuksessa yli 20 vuotta yrittäjänä toimineista peräti 60 prosenttia oli omistanut useamman yrityksen yrittäjäurallaan. Ajatelkaapa tähän porukkaan sisältyvän osaamis- ja kokemuspääoman mahdollisuuksia, jos edes osan siitä saisi suunnattua alkuvaiheen kasvuyritysten käyttöön?

Toivottavasti Suomessakin hiljalleen ymmärrettäisiin myös perheyrittäjien todellinen rooli kasvuyrittäjyydessä ja lopetettaisiin perheyritysten jatkuva aliarvioiminen. Perheyrittäjien kokonaistoiminnan kerrannaisvaikutukset työllisyyteen ja hyvinvointiin ovat monella tapaa merkittäviä.

Jari Huovinen
asiantuntija
Elinkeinoelämän keskusliitto EK