Jari Huovinen: EK:n Kuntaranking – mitä se mittaa?

12.02.2021

Kuntarankingin tavoitteena on tarjota kunnille tietoa siitä, mitä paikalliset yritykset kotiseudultaan odottavat, kirjoittaa EK:n johtava asiantuntija Jari Huovinen. Vaan mitä Kuntaranking on syönyt, mistä alueiden sijoitus muodostuu?

Kahden vuoden välein toteutettava Kuntaranking vertailee Suomen eri alueiden vetovoimaisuutta yritystoiminnan kannalta. Torstaina julkistuneessa tuoreimmassa Kuntaranking-tutkimuksessa oli mukana 25 seutukuntaa, joista yrityskyselyssä saatiin eniten vastauksia ja vertailutietoa. Tuloksiin pääset tutustumaan täällä.

Mihin seutukuntien sijoitus sitten perustuu? Ensinnäkin on huomioitava, että tutkimuksessa hyödynnetään kahdentyyppistä aineistoa: yrityksille suunnattua kyselyä sekä Tilastokeskuksen kokoamia aluekohtaisia kuntatalous- ja yrittäjyystilastoja.

Tilastojen osalta tarkastelimme seutukuntien tuloveroprosentteja, toimintamenoja, työllisyys- ja yrittäjyysastetta, yritystiheyttä ja aloittaneiden yritysten määrää suhteessa seutukunnan yrityskantaan. Seutukunnat saavat kustakin mittarista pisteitä tilastosijoituksensa perusteella. Tilastot muodostavat Kuntarankingissa noin kaksi kolmasosaa seutujen kokonaispisteistä.

Tilastot ovat tärkeitä, mutta ne kuvaavat väistämättä lähimenneisyyden tilannetta. Tällä Kuntaranking-kierroksella tuorein käytettävissä oleva tilastotieto oli valtaosin vuodelta 2019. Ajankohtaisimman yrityspalautteen saamiseksi Kuntarankingissä panostetaan vahvasti myös suoraan kentältä haettavaan kyselyaineistoon. Yritysvastaukset kerättiin tammikuussa 2021.

Yritysten arvioissa alueen sijoitukseen vaikuttivat erityisesti seuraavat tekijät: kuntapäätöksenteon yrityslähtöisyys (esim. kaavoituksen sujuvuus, yritysvaikutusten huomiointi päätöksissä), oman alueen julkiset yrityspalvelut (neuvonta, rahoitus, toimitilat) sekä osallistumismahdollisuus palveluiden tuottamiseen (kilpailu kuntayhtiöiden kanssa, julkiset hankinnat).

Kannustamme kuntia kiinnittämään Kuntaranking-tuloksissa huomiota eritoten juuri yrityskentän arvioihin. Kun pk-sektorin kentän odotuksiin vastataan, näkyvät vaikutukset kunnan elinkeinotoiminnassa. Ja kun paikalliset yritykset pärjäävät, heijastuu taloudellista hyvää koko kuntaan.

Näistä aineksista koostuu siis Kuntaranking. Toivomme, että sen äärellä käydään monia rakentavia keskusteluja yritysten ja kuntavaikuttajien välillä!