Rantahalvari bloggaa: Moni kakku päältä kaunis – case työttömyysturvakytkös

Mitä, jos ei päivääkään työtä tehnyt eikä senttiäkään työttömyysvakuutusmaksuja maksanut saa korkeamman työttömyysetuuden kuin vuosikymmeniä töissä ollut pienipalkkainen, joka on maksanut ansioon sidottua työttömyysturvaa? Tätä sietää pohtia, kun työnsä aloittavan sosiaaliturvan uudistamiskomitean pöydälle tulee suurella varmuudella työttömyysturvan ns. kytköksen poistaminen.

Jotkut haluavat tehdä matalimpien työttömyyspäivärahojen korottamisen nykymallia halvemmaksi. Sinänsä kauniilta kuulostava idea. Pintaa hieman raaputtamalla kuitenkin huomaa, ettei se ole yksinkertainen, saati helppo rasti. Toteutus vaatisi työttömyysturvan perusteisiin menevän uudistamisen.

Työttömyysturvan kytkös tarkoittaa, että työttömyysturvan peruspäivärahan tason muuttaminen vaikuttaa myös ansiopäivärahojen suuruuteen. Jos peruspäivärahaa nostetaan, nousevat myös ansiopäivärahat. Tämä johtuu siitä, että ansiopäivärahojen laskentakaavoissa on mukana peruspäivärahan taso. Kytkös tarkoittaa käytännössä sitä, että peruspäivärahaa ei voida nostaa ”edullisesti”, koska samalla myös ansiopäivärahat ja niiden menot nousevat.

En ota tässä kantaa kytköksen puolesta tai vastaan. Mielestäni sitä ei ole edes järkevä ottaa, koska poiston yhteydessä pitää ottaa samalla kantaa moniin muihinkin kysymyksiin. Tässä osa niistä.

Pidettäisiinkö oikeana sitä, että ei päivääkään työtä tehnyt ja senttiäkään työttömyysvakuutusmaksuja maksanut saa korkeamman työttömyysetuuden kuin esim. vuosikymmeniä töissä ollut pienipalkkainen rahoituksen kekoon omat kortensa kantanut? Jos vastaus on ei, heikoimmassa asemassa olevien työmarkkinatukea ei voi yksin korottaa, vaan samalla pitää korottaa myös peruspäivärahaa ja pienimpiä ansiopäivärahoja.

Pitääkö vapaaehtoisen vakuuttautumisen kannattaa? Pienehkö osa työttömyyskassan jäsenistä ei hyödy tälläkään hetkellä jäsenyydestä, koska ansiopäivärahassa ansio-osan osuus on nolla tai vakuutusmaksuja pienempi pienen palkan takia. Halutaanko tätä joukkoa kasvattaa? Jos ei haluta, jotenkin pitää ratkaista se, miten vakuuttautuminen kannattaa myös pienipalkkaisimmille. Vai onko tässä yhteydessä ideana se, että siirrytään tavalla tai toisella pakkovakuutukseen?

Työttömyysturvan ansiosidonnaisuus on vähäisempää kuin muussa sosiaalivakuutuksessa. Kytköksen poisto tarkoittaisi työttömyysturvan ansiosidonnaisuuden vähentymistä edelleen. Eli halutaanko tasata erisuuruisia työttömyyspäivärahoja?

Mikäli halutaan, mitä tehdään työttömyysvakuutusmaksuille? Niiden logiikka on pitkän ollut vakuutusperiaatteen noudattaminen. Se tarkoittaa sitä, että vakuutusmaksujen ja etuuksien pitää vastata toisiaan. Jos siitä halutaan pitää kiinni, suurituloisten työttömyysvakuutusmaksuja tulee alentaa. Jos ei haluta, hyväksytäänkö se, että työttömyysvakuutusmaksusta tulee entistäkin enemmän yleiskatteinen vero?

Katsotaanpa vielä työttömyysetuuksia saavia sen mukaan, miten päivärahoja rahoitetaan yleisin verovaroin valtion budjetin kautta (sivuutetaan työmarkkinatuen sakkomaksut). Pitäisikö rahoitusosuus olla kaikilla sama? Nykyään ei muuten ole vaikka näin voisi luulla. Eniten tätä rahoitusosuutta saavat työmarkkinatukea saavat. Toiseksi eniten saavat ansiopäivärahalaiset. Peruspäivärahaa saavat eivät saa yleisistä verovaroista mitään, koska heidän päivärahansa rahoitetaan työttömyyskassoihin kuulumattomien maksamilla vakuutusmaksuilla. Tähän liittyy myös kysymys siitä, pitääkö työttömyyskassoihin kuulumattomien maksaa työttömyysvakuutusmaksuja. Nyt näiden tuotto käytetään peruspäivärahojen rahoitukseen toisin kuin ansiopäivärahaa saavilla.

Toivotan komitealle menestystä tämän rastin ja muidenkin teemojen ratkaisemisessa. Taidanpa olla kohta itsenkin osallinen siinä projektissa.