Lomautetun työttömyyspäivärahan saantia nopeutetaan

Koronakriisin takia lomautetut saavat tilapäisesti nykyistä nopeammin työttömyyspäivärahaa.

Nopeutuminen mahdollistetaan sillä, että TE-toimistoissa ei tarvitse selvittää muun muassa lomautetun yritystoiminnan ja opintojen päätoimisuutta sekä työllistymissuunnitelmaan ja työvoimapalveluihin osallistumiseen liittyvien velvoitteiden täyttymistä. Työttömyysturvan saamisen edellyttämät työvoimapoliittiset lausunnot saataisiin nopeasti sen jälkeen, kun lomautettu on ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi.

Työnhakijalla säilyisi kuitenkin velvollisuus ottaa vastaan työnantajan tarjoamaa työtä.

Hallitus antoi torstaina asiaa koskevan lakiesityksen eduskunnalle. Sen on määrä olla voimassa 16.3.-31.7.2020.

Tätä laajempi työttömyysturvan muutosesitys annettaan eduskunnalle ensi viikolla. Siinä säädetään muun muassa omavastuuajan poistamisesta ja työssäoloehdon lyhentämisestä. Tämäkin paketin voimassaoloaika on 16.3.-31.7.2020.