Simo Karetie bloggaa: Kansainvälistymispalvelut ja -rahoitus kilpailijamaiden tasolle

24.08.2017

Team Finland ja erityisesti sen ulkomaanverkoston vahvistaminen on avainasemassa, kun Suomi haluaa päästä hyödyntämään pk-yrityksille avautuvia kansainvälistymisnäkymiä.

Simo Karetie edistää pk-yritysten kansainvälistymistä ja seuraa tiiviisti Team Finlandin kehittymistä.

Suomessa on aiempaa enemmän kasvu- ja vientihakuista yrittäjyyttä. Samaan aikaan kansainvälisen talouden orastava veto avaa uusia mahdollisuuksia lisätä vienti- ja matkailutuloja sekä investointeja Suomeen.

Näkymät ovat siis lupaavat. Vaan kuinka varmistaa, että nämä positiiviset lähtökohdat saadaan hyödynnettyä maksimaalisella tavalla Suomen kansantalouden ja yritystoiminnan hyväksi?

Tärkeä lähtökohta on se, että pk-yritysten saatavilla on tehokkaat ja laadukkaat kasvu-, kansainvälistymis- ja rahoituspalvelut. Toisin sanoen Team Finland – ja erityisesti 1.1. aloittava Business Finland – on tärkeää saada palvelemaan yrityksiä parhaassa iskussa.

Nykytilanteessa Suomella on arvioiden mukaan verrokkimaita heikompi ulkomaanverkosto. Siihen ei ole varaa tyytyä. Panostuksia ulkomaanverkostoon on tarpeen päinvastoin kasvattaa ja näin vauhdittaa kansantalouden kasvua ja uudistumista.

Ulkomaanverkoston taso tulee saada lähemmäs kilpailijamaiden tasoa ja yritysten odotuksia, huomioiden sekä lyhyen että pitkän aikavälin kasvupotentiaalin ja markkinoiden mahdollisuudet. Valtion kansainvälistymispanostusten ennakoitavuutta on myös parannettava, sillä asiakasyritykset joutuvat joka tapauksessa suunnittelemaan omaa kansainvälistymistään monien vuosien aikajänteellä.

Erityistä huomiota tulisi kiinnittää kasvuhaluisiin ja kansainvälistymisen alkuvaiheessa oleviin yrityksiin ja auttaa niitä onnistumaan uusissa markkina-avauksissa.

Käytännössä haasteeksi on usein osoittautunut, etteivät yritykset löydä tarvitsemiensa palveluiden äärelle. Team Finlandin onkin panostettava siihen, että palvelut löytyvät nykyistä helpommin ja myös vastaavat entistä paremmin eri toimialojen erilaisten yritysten tarpeisiin. Tämä vaatii vahvaa panostusta viestintään ja asiakkaiden kohtaamiseen.

Julkiset ja yksityiset kansainvälistymispalvelut täydentävät toisiaan. Hyvä yhteistyö ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa ja tähän sopivat rahoitusvälineet ja toimintatavat ovat keino vahvistaa Team Finlandin palvelutarjonnan kokonaisuutta. Business Finlandin on tärkeää toimia aktiivisena ja monipuolisena yhteistyökumppanina yksityisille kansainvälistymispalveluyrityksille.