Simo Pinomaa: Kuinka parantaa kuntien yritysilmastoa?

18.02.2021

EK:n Kuntarankingin tuloksia on pureksittu nyt viikon verran. Tulokset sisälsivät paljon onnistumisia, mutta kaikilla alueilla on myös parannettavaa. EK:n Yrittäjyys-tiimin ekonomisti Simo Pinomaa pureutuu paikallisen yritysilmaston kehityskohteisiin.

 EK:n 11.2. julkistama Kuntaranking osoitti, että parhaiten pärjäsivät ne alueet, joissa päätöksenteko on sujuvaa, yrityksiä kuunnellaan, niitä koskevat palvelut ovat tasapuolisia ja yrityksillä on reilut mahdollisuudet tuottaa julkisia palveluja. Siinä hyvän yritysilmaston elementit!

Pitkän linjan työllistäjät väliinputoajia

Monissa varsinkin läntisen Suomen seutukunnissa yritysten arviot olivat kiitettävällä tasolla. Näin ei kuitenkaan ollut kaikkialla. Yleinen yritysilmapiiri koetaan monissa kunnissa edelleen melko hyvänä, mutta yritykset ovat laajasti tyytymättömiä kuntien yrityksille suuntaamiin palveluihin. Nettomääräisesti noin 7 prosenttia yrityksistä oli tyytymätön kunnan yrityspalveluihin.

Erityisesti pitkän linjan työllistäjäyrittäjät kokevat jäävänsä väliinputoajiksi kuntien panostaessa liian yksipuolisesti joko käynnistysvaiheen yrityksiin tai suuryrityksiin. Yritys on saattanut työllistää kymmeniä ihmisiä vuosikymmenten ajan, mutta kunta ei ole oma-aloitteisesti kertaakaan ottanut yritykseen yhteyttä. Yrittäjälle saattaa syntyä kokemus, että ”kuntaa ei yksinkertaisesti kiinnosta”.

Myös päinvastaisia kokemuksia on. Monet kunnat ovat rakentaneet systemaattisesti ja kattavasti vuoropuhelua yritys- ja työnantajakentän kanssa. Tällöin kuntapäättäjät ovat myös saaneet oikea-aikaisesti tietoa yrityskentän tarpeista liittyen esimerkiksi osaajapulaan, kansainvälistymiseen tai omistajavaihdoksiin.

Yritykset haluavat päästä paremmin mukaan tuottamaan kuntapalveluita

Toinen ja tätäkin hankalampi ongelma koskee tyytymättömyyttä julkisen sektorin ja yritysten väliseen työnjakoon palvelutuotannossa. Nettomääräisesti 12 prosenttia yrityksistä oli tyytymättömiä kuntapalvelujen työnjakoon. Ongelmat koskevat kuntayhtymien toimintaa erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollossa, kiinteistönvuokrauksessa sekä jätehuollossa ja energiahuollossa.

Esimerkiksi yrittäjä Kouvolan seudulta kuvaa ongelmaa ja sen ratkaisua osuvasti: ”Kaupungin kannattaisi teettää kilpailutukset niin, että oman paikkakunnan yritykset pääsevät tarjoamaan tuotteitaan ja palveluitaan. Näin paikalliset yritykset uskaltaisivat investoida ja kasvaa sekä sitä kautta työllistää enemmän.”

Yritysten kriittisyys on merkittävä ongelma senkin takia, että tulokset ovat heikentyneet verrattuna edelliseen vuonna 2019 toteutettuun mittaukseen. Osaltaan tuloksiin on vaikuttanut koronavuosi, mutta yrityskyselyn tulokset heikkenivät selvästi kaikilla osa-alueilla.

Työmaata siis riittää, mutta kaikkein tärkeintä on kunnan motivaatio kuulla yrittäjiään ja tarttua kehityskohteisiin. On ollut ilo huomata, että Kuntaranking on osaltaan aktivoinut vuoropuhelua eri puolilla maata!