Tanskanen bloggaa: Kuka maksaa eläkkeet syntyvyyden laskiessa?

Suomessa syntyneiden lasten määrä on romahtanut viime vuosina: vuonna 2010 syntyi 60 980 lasta, vuonna 2017 enää 50 139. Synnytysikäisten naisten lukumäärä on pienentynyt ja samaan aikaan naisen elämänsä aikana saamien lasten kokonaismäärää kuvaava hedelmällisyysluku on pudonnut Etelä-Euroopan tasolle. Usein Suomea verrataan Ruotsiin, ja kerrotaan että jokin asia on lännessä paremmin. On näistä vertailuista mitä mieltä tahansa, ainakaan syntyvyyden romahdusta ei Ruotsissa ole viime vuosina tapahtunut.

Työeläkejärjestelmän rahoituksesta noin kolmannes perustuu rahastointiin ja sijoitustoiminnan tuottoihin, mutta pääosin eläkkeet rahoitetaan jakojärjestelmällä, jossa maksulla katetaan suoraan eläkemenoa. Jos työtätekeviä on vähemmän, myös eläkemaksuja kertyy vähemmän. Tällöin nykyisentasoisiin työeläkkeisiinkään ei ole varaa.

Vuoden 2017 eläkeuudistuksen seurauksena eläkeikää nostettiin ja myös työeläkemaksu nostettiin tasolle, jolta sitä ei arvioiden mukaan tarvinnut kasvattaa ainakaan ennen 2060-lukua. Sopimusta neuvoteltaessa tehdyt laskelmat maksutasosta perustuivat osaltaan syntyvyysennusteisiin, jotka ovat osoittautuneet liian optimistisiksi.

Eläketurvakeskus teki viime syksynä skenaariolaskelmia syntyvyyden laskun vaikutuksesta työeläkemaksuun. Syntyvyyden lasku vaikuttaa hitaasti työeläkemaksuun, mutta 2030-luvun puolivälistä alkaen maksussa alkaa olla merkittävää nostopainetta. Eläketurvakeskuksen arviot työeläkejärjestelmän vakioidusta maksutasosta näyttävät, että syntyvyyden laskun seurauksena työeläkkeiden rahoituksessa on jopa 600 miljoonan euron vuosittainen vajaus.

Syntyvyyden laskun taustalla on useita tekijöitä, ja on epäselvää paljonko politiikkamuutoksilla voi niihin vaikuttaa. Eläkemaksua ei kuitenkaan voi enää nykyisestä nostaa ilman että työn hinta Suomessa kasvaa liikaa ja työnteon kannusteet heikkenevät. Ellei syntyvyys nouse tai maahanmuutto Suomeen kasva, on tarve uudistaa työeläkejärjestelmä kestävämmäksi leikkaamalla etuuksia.

EK tekee syntyvyydestä kirjoitussarjan. Tämä on sarjan ensimmäinen kirjoitus.