Terveisiä kentältä: Itä-Suomessa hyvä vire omistajanvaihdoksissa

Yrityskauppoja ja sukupolvenvaihdoksia näyttää tapahtuvan juuri siellä, missä niitä yrittäjien ikääntymisen seurauksena pitäisikin tapahtua. Joko omistajanvaihdosten pato on murtumassa, pohti EK:n yrittäjyystiimin vetäjä Jari Huovinen Omistajanvaihdosfoorumin blogissa.

Olen kevään aikana kiertänyt kymmenissä pienyrityksissä eri puolilla Suomea. Kiertueeni on kohdistunut varsinkin Itä- ja Kaakkois-Suomeen, missä yrittäjät tutkimuksissamme raportoivat usein tavanomaista enemmän erilaisia toimintaympäristöön liittyviä kasvun esteitä. Näillä alueilla myös yrittäjät ovat usein keskimääräistä iäkkäämpiä ja tarve yritysten omistajanvaihdoksille suuri.

Tämä on tullut vahvasti esiin myös yrityskiertueellani. Samalla olen ollut positiivisesti vaikuttunut siitä, kuinka paljon idän ja kaakon yritysvierailuilla on tullut vastaan myös omistajanvaihdoksen jo toteuttaneita pienyrittäjiä. Olen tavannut esimerkiksi elintarviketeollisuuden ja rakennusalan yrittäjiä, jotka olivat ryhtyneet yrittäjiksi yritysoston kautta. Olen myös vieraillut teollisuuden perheyrityksissä, joissa onnistunut sukupolvenvaihdos oli toiminut laukaisevana tekijänä yrityksen kasvulle ja kansainvälistymiselle. Olen kohdannut palvelualan yrittäjiä, joille yritysostot ovat olleet keino toteuttaa alkuperäisen yrityksen kasvustrategiaa.

Näyttää siis siltä, että omistajanvaihdoksia tapahtuu melko vilkkaasti itäisellä puolella maatamme. Tätä havaintoa tukee myös tuore maakuntien omistajanvaihdosindeksi -tutkimus, jossa muun muassa Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala olivat kolmen kärjessä. Käytännössä näissä maakunnissa suhteellinen omistajanvaihdosintensiteetti on siis melko korkea eli sukupolvenvaihdoksia ja yrityskauppoja tapahtuu yrityskantaan suhteutettuna keskimääräistä enemmän. Itä- ja Kaakkois-Suomen menestystä vertailussa täydensi neljänneksi yltänyt Kymenlaakso, missä esimerkiksi yrittäjien omistajanvaihdosnäkymät olivat selvästi keskitasoa positiivisempia. Tilanne ei siis missään nimessä ole toivoton ja omistajanvaihdoksia näyttäisi tapahtuvan pääosin siellä missä niitä yrittäjien ikääntymisen seurauksena pitäisikin tapahtua.

Kirjoitan tätä tekstiä yrityskiertueellani Joensuussa. Kiertueellani sukupolvenvaihdoksissa ja yritysostoissa onnistuneiden yrittäjien neuvot kollegoilleen voidaan tiivistää kahteen toistuvasti esiin nousevaan asiaan: ole omistajanvaihdoksissa liikkeellä ajoissa ja käytä ulkopuolista osaamista. Yrityksen kehittämisen pitäisi olla jatkuvaa työtä eikä se saisi halvaantua missään vaiheessa. Myös apua on tarjolla. Oli sitten kyse omistajanvaihdoksiin liittyvistä verotukseen tai rahoitukseen liittyvistä asioista tai sopivan yrityksen tai jatkajan löytämisestä.

Kirjoitus on julkaistu 9.3.2020 Omistajanvaihdosfoorumin blogissa.