Tuuli Mäkelä bloggaa: Naisyrittäjillä on kunnianhimoa ja kasvunnälkää

22.11.2019

Slush-viikolla on aihetta päivittää käsityksiä naisten yrittäjyydestä. Naiset asettavat jopa korkeampia kasvutavoitteita yrityksilleen kuin miesyrittäjät, tiivistää EK:n yrittäjyysasiantuntija Tuuli Mäkelä tuoreen yrityskyselyn tuloksia.

Kasvuyrittäjyys on taas voimakkaasti pinnalla, kun Slush tapahtuma kokoaa jälleen suureen joukon startup-yrittäjiä ja niiden kasvua vauhdittavia sijoittajia ympäri maailmaa.

Yksi teema on noussut yhä voimallisemmin agendalle viime vuosina: monimuotoisuuden puute kasvuyrityskentässä. Otsikoihin on noussut mm. se, kuinka naisten perustamat yritykset keräävät tilastojen valossa hätkähdyttävän paljon vähemmän riskirahoitusta miesten perustamiin yrityksiin verrattuna – jopa täällä Pohjoismaissa.

Tutkimme EK:n yrityskyselyssä sukupuolten välisiä eroja yrittäjien toimialojen, sijainnin, kasvutavoitteiden ja kansainvälistymisen valossa Suomessa. Osa tuloksista viittaa siihen, että tyypilliset mielikuvat eivät kaikilta osin pidä paikkansa.

Tutkimuksemme mielenkiintoisin havainto on seuraava: toisin kuin monesti ajatellaan, naiset ottavat yrittäjinä riskiä luultua enemmän. Naiset asettavat jopa hieman korkeampia kasvutavoitteita yrityksilleen kuin miesyrittäjät. Yli neljäsosa (28 %) naisten perustamista yrityksistä on kasvuyrityksiä, kun miesyrittäjien vastaava osuus yltää reiluun viidennekseen (22 %).

Yksi selittävä tekijä eroille saattaa olla se, että naisten perustamat yritykset ovat pääosin pieniä, kansainvälistymisen alkuvaiheessa olevia yrityksiä.

Mitä sijoittamiseen tulee, naiset kanavoivat yrittäjyydessä keräämäänsä varallisuutta ja oppeja muihin alkuvaiheen kasvuyrityksiin vielä miehiä huomattavasti harvemmin: bisnesenkeleinä toimii vain 3 % naisyrittäjistä, kun miesyrittäjiä enkeleinä on 13 %.

Monesti sanotaan, että sijoittajat rahoittavat aloja ja tiimejä, jotka ovat heille entuudestaan tuttuja ja joihin he pystyvät samaistumaan. Naisten aktiivisempi mukaantulo sijoitustoimintaan voisi osaltaan avittaa yritysten kasvua buustaavia riskisijoittajia näkemään, että naisissa on vähintään yhtä paljon draivia ja potentiaalia kuin miehissäkin.

Tutustu EK:n yrityskyselyn tuloksiin: tiedote ja infografiikka.