TyönILOa Genevessä

02.06.2014

Kansainvälisen työjärjestön ILOn 103. työkonferenssi on käynnistynyt keväisessä Genevessä. Työkonferenssi kokoaa yhteen joka kesäkuussa kolmikantaiset, työnantajien, työntekijöiden ja valtion edustajista koostuvat delegaatiot järjestön 185 jäsenvaltiosta keskustelemaan monenlaisista työelämää koskevista kysymyksistä. Suomalaisia työnantajia konferenssissa edustaa tänä vuonna kolme henkilöä. Konferenssi päättyy 12.6.2014.

Konferenssin keskeisenä työskentelytapana ovat komiteat. Komiteoissa pohditaan kolmikantaisesti muun muassa ehdotuksia järjestön sopimuksiksi, suosituksiksi ja pöytäkirjoiksi. Suositukset ovat yleisiä suuntaviivoja siitä, miten jäsenvaltion tulisi toimia, eivätkä ne ole oikeudellisesti velvoittavia. Sopimukset ja pöytäkirjat taas velvoittavat niitä jäsenvaltioita, jotka ratifioivat ne.  Suomen työlainsäädännön monet perussäännökset pohjautuvat ILOn sopimuksiin.

Tänä vuonna on esillä pakkotyötä koskevan, vuodelta 1930 olevan sopimuksen täydentäminen pöytäkirjalla ja suosituksella tai vain suosituksella.  Keskusteluissa esillä ovat mm. minkä tyyppisillä toimilla pakkotyötä voidaan ehkäistä ja toisaalta, minkä tyyppisiä toimia (oikeusturvakeinoja, taloudellista tukea yms.) voidaan edellyttää uhriksi joutuneille.

Toisessa komiteassa taas on työn alla suositus, joka koskisi siirtymistä epävirallisesta taloudesta viralliseen talouteen. Tämä aihe ei tuone pintaan suurempia erimielisyyksiä työnantaja- ja työntekijäpuolen välillä, sillä molemmat osapuolet haluavat edistää harmaan talouden torjuntaa ja saattaa mahdollisimman suuren osa taloudellisesta toimeliaisuudesta virallisen, säännellyn talouden piiriin.

ILOn sopimusten noudattamista valvovassa komiteassa käsitellään tapauksia, joissa jäsenvaltioiden väitetään rikkoneen ratifioimiaan sopimuksia. Pääosa näistä tapauksista tulee Euroopan ulkopuolelta, mutta esillä on myös eurooppalaisia tapauksia, kuten tänä vuonna Kreikka. Erityistä jännitettä tässä komiteassa on aiheuttanut aikaisempina vuosina kysymys siitä, turvataanko ILOn sopimuksissa lakko-oikeus. Työnantajapuolen näkemykseen mukaan ei. Tästä käytäneen keskustelua tänäkin vuonna.

Komiteoiden työskentelyn ohella keskusteluja käydään täysistunnossa, jolle komiteat esittävät työnsä tulokset konferenssin päätteeksi.

Päivät Genevessä ovat työntäyteisiä. Aamuisin on työnantajien ryhmän yleinen kokous, minkä jälkeen kunkin komitean työnantajaedustajat kokoontuvat erikseen. Sen jälkeen alkaa komiteoiden työskentely, joka voi kestää myöhäiseen iltaan asti. Kokoustamisen lomassa luodaan kontakteja maailmanlaajuisesti. Tänään vaihdoimme kuulumisia muun muassa Fidzin ja Kanadan työnantajien edustajan kanssa. Konferenssi avaakin ainutlaatuisen tilaisuuden ylittää paitsi valtiorajat myös valtameret yhteistyön hengessä.

Suomen edustajana täällä voi tehdä kerta toisensa jälkeen saman havainnon: ne työelämän kysymykset, joiden parissa työskentelemme kotimaassa, ovat varsin erilaisia ja ongelmat tuntuvat varsin pieniltä sen jälkeen, kun ajattelee asioita globaalista näkökulmasta.

ILOn työkonferenssin työnantajaedustajat ovat tänä vuonna:

Minna Etu-Seppälä, EK, Mika Kärkkäinen, EK ja Antti Kujala PALTA.