Vaikuttavin lääke hoitoalojen työvoimapulaan on työperusteinen maahanmuutto

Kevään 2022 Ammattibarometri vahvistaa työvoimapulan pahentuneen. Sen mukaan viisi pahinta työvoimapula-ammattia on sosiaali- ja terveydenhuollossa. Jos mediaan on uskominen, osa hoitoa tarvitsevista jää ilman sitä jo tulevana kesänä, koska henkilökuntaa ei ole. Hoitoalojen työntekijäpulman ratkaisu vaatii monia toimia, joista työperusteinen maahanmuutto on tärkein.  

Hoidon tarpeen kasvun seurauksena hoitoaloille tarvitaan 70 000 työntekijää nykyistä enemmän vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi on korvattava 150 000 eläkkeelle siirtyvää. Yhteensä hoitoaloille tarvitaan siis selvästi yli 200 000 uutta käsiparia seuraavan 10 vuoden aikana. Runsaan 5 miljoonan asukkaan kansakunnalle haaste on valtaisa.

Suomessa ei ole hoitoalojen ammattilaisten reserviä odottamassa työhön kutsua. Työttöminä työhakijoina heitä on muutama tuhat ja muissa töissä heitä on tiettävästi luokkaa 15 000. Vaikka heidät kaikki saataisiin jollakin ilveellä töihin hoitoaloille, tämä ei ole lähelläkään työntekijätarvetta.

Vuositasolla Suomessa koulutuksesta valmistuu noin 15 000 sairaanhoitajaa tai lähihoitajaa. Tämän määrän kasvattaminen olennainen kasvattaminen ei ole realistista, kun ottaa huomioon ikäluokkien supistumisen, alanvaihtajien määrän rajallisuuden ja vapaan kouluttautumisoikeuden. Kokonaisuuden kannalta ei ole edes järkevää se, että supistuvasta työvoimasta selvästi nykyistä suurempi osa koulutettaisiin hoitoaloille, koska osaajapulasta kärsivät kaikki toimialat.

Koska pääongelmana on kotimaisen työvoiman niukkuus, kestävä ratkaisu nojautuu ulkomaisten ammattilaisten saamiseen Suomeen. Ilman vaikuttavia toimia emme heitä kuitenkaan tänne saa.

Valitettavasti meillä ei ole rajan takan jonoa, josta valita parhaat työperusteiset maahanmuuttajat. Siksi Suomen pitää houkutella heidät muuttamaan tänne. Jahka kiinnostus Suomea kohtaan työntekomaana saadaan herätettyä, lupahallinto tunnistautumisineen tulla pitää saada toimivaksi. Ovet tulee toki pitää kiinni maata uhkaavilta tulijoilta, mutta potentiaalinen pomminheittäjä -työlupakulttuurista on siirryttävä siihen, että tänne töihin pyrkivä on mahdollinen hyvinvointiyhteiskunnan rakentaja. Työlupapäätös tulee saada säällisessä ajassa.

Hoivan ylisääntely on johtamassa hoivapaikkojen sulkemiseen. Siksi tällä vaalikaudella päätetty hoitajamitoituksen tiukennus pitää kumota mahdollisimman pikaisesti. Valvojan asettamista hoiva-avustajien epätarkoituksenmukaisista käyttörajoituksista on luovuttava. Ylisääntelyä on myös se, että yksityisiltä palveluntuottajilta vaaditaan enemmän kuin julkisilta tuottajilta edellytetään ja uuden tekniikan suomia turvallisuutta lisääviä mahdollisuuksia ei hyväksytä mitoituksiin.