Verotus murroksessa – Suomi tarvitsee selviytymisstrategian

11.10.2018

Suomella on oltava jatkossakin oikeus verottaa kansainvälisesti toimivien yritysten arvoa tuottavia toimintoja, jotka sijaitsevat Suomessa, linjaa Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n verojohtaja Anita Isomaa-Myllymäki.

EK:n julkaisi torstaina 11.10. Aalto-yliopiston apulaisprofessori Tomi Viitalan kirjoittaman raportin Kansainvälisen verotuksen murros ja Suomi. Sen johtopäätöksenä on, että Suomi tarvitsee selviytymisstrategian, jolla on mahdollista turvata Suomen ja suomalaisten yritysten asema verotuksen muutoksissa.

Tomi Viitalan selviytymisstrategia kiteytyy viiteen pääkohtaan:

  1. Tuetaan mahdollisimman laajaa kansainvälistä veroyhteistyötä OECD:ssä
  2. Suhtaudutaan EU-komission digiverotusta koskeviin esityksiin varauksellisesti
  3. Pidetään huolta veropohjan tiiviydestä ja kehitetään kansainvälisiä riidanehkäisy- ja ratkaisumekanismeja
  4. Pidetään ennakoivasti huolta yritysverotuksen kilpailukykyisyydestä
  5. Harjoitetaan osaamista tukevaa veropolitiikkaa

EK kannattaa raportissa esitettyjä selviytymisstrategian toimenpiteitä. Oikeanlaisella veropolitiikalla tulee olla kaksi keskeistä tavoitetta: turvata yhteisöveron tuotot, jotta niillä voidaan jatkossakin rahoittaa suomalaisten arvostamia julkisia palveluita, sekä Suomen pitäminen kilpailukykyisenä ja kasvua tukevana toimintaympäristönä kansainvälisille yrityksille. Raportti myös osoittaa, että Suomella on intressi vaikuttaa kansainvälisen verotuksen kehitykseen aktiivisella yhteistyöllä OECD:ssä ja EU:ssa.

Nyt julkaistu raportti on ajankohtainen, koska kansainvälisen verotuksen murros on erityisen vahvasti esillä tänä syksynä vireillä olevissa lainsäädäntöhankkeissa. Euroopan komissio tavoittelee niin sanotun väliaikaisen digiveron käyttöönottamista pikaisella aikataululla. Suomessa keskustelua on herättänyt kansainvälistä veroriitojen ratkaisumenettelyä koskevan direktiivin
implementointi.

– Ensimmäinen hanke näyttäytyy Suomen ja suomalaisten yritysten näkökulmasta huolestuttavana. Toinen hanke on sinänsä hyvin kannatettava, mutta yritysten oikeusturvasta on pidettävä huolta. Suomen ei tule tarpeettomasti heikentää yritysten mahdollisuuksia saattaa asiansa sekä kansalliseen muutoksenhakuun että kansainväliseen riidanratkaisumenettelyyn. Molemmat teemat nousevat esille myös raportissa esitetyssä selviytymisstrategiassa, sanoo verojohtaja Isomaa-Myllymäki.

Myös yhteisöverotuksen kilpailukyky on tärkeä osa Suomen selviytymisstrategiaa. EK esittelee laajemmat verotavoitteensa vielä tämän syksyn aikana.