Vesa Rantahalvari bloggaa: Indeksimuutos ei ratkaise eläkeläisten köyhyyttä

Eläkeläisten toimeentulo-ongelmat ovat todellisia. Niiden ratkaisemiseksi tarvitaan kuitenkin tehokkaampia keinoja kuin työeläkkeiden palkkatasoindeksiin palaaminen.

Vesa Rantahalvari toimii EK:ssa johtavana asiantuntijana sosiaali-, terveys- ja työvoimapolitiikan alueilla.

Eduskunnassa pohditaan työeläkeindeksiä koskevaa kansalaisaloitetta. Se on oikealla asialla. Yhteiskunnan tulee pyrkiä vähentämään eläkkeensaajien köyhyyttä kaikin järkevin keinoin.

Kansalaisaloite sisältää kuitenkin virheellisiä ja harhaanjohtavia tulkintoja. Toisin kuin siinä annetaan ymmärtää, indeksimuutoksesta hyötyisivät etenkin suuria työeläkkeitä saavat. Toimeentulo-ongelmista pahimmin kärsivien pääasiallinen tai yksinomainen eläketulo muodostuu kansaneläkkeestä ja takuueläkkeestä. Heidän tilannettaan esitetty muutos ei parantaisi lainkaan tai parantaisi vain marginaalisesti.

Työeläke on ansioon suhteutettu etuus. Ansiosidonnaisuuden tarkoituksena on turvata saavutetut kulutusmahdollisuudet kohtuullisina. Ansiosidonnaisuudesta ei kuitenkaan seuraa se, että jo maksussa olevia eläkkeitä tulisi tarkistaa palkkatason muutoksen mukaan määräytyvällä indeksillä. Siitä luovuttiin jo 1970-luvulla tehdyllä lainmuutoksella, kuten aloitteessakin todetaan.

Aloitteen mukaan nykyinen indeksitarkistusmalli johtaa eläkkeensaajien ostovoiman supistumiseen ja köyhtymiseen. Kumpikaan ei pidä paikkaansa, jos oletetaan palkkojen nousevan kuluttajahintoja nopeammin. Tällä oletuksella nykyinen indeksimalli johtaa todellisuudessa siihen, että työeläkkeen ostovoima kasvaa ja sen myötä köyhyyskin vähenee. Aloitteessa työeläkkeen ostovoiman muutos on myös rinnastettu virheellisesti palkansaajien käytettävissä olevien tulojen muutokseen eikä siihen, miten työeläkkeellä saa hankittua tavaroita ja palveluja.

EK:n käsityksen mukaan ehdotetun indeksimuutoksen taloudelliset vaikutukset ovat toiset kuin aloitteessa todetaan. Muun muassa Eläketurvakeskuksen laatimat laskelmat osoittavat selkeästi, että indeksimuutos johtaisi työeläkejärjestelmän rahoituksen kestävyyden olennaiseen heikentymiseen. Eläkemaksuja jouduttaisiin korottamaan tuntuvasti eläkerahastojen supistumisen seurauksena. Tämä olisi huono ratkaisu etenkin sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden näkökulmasta.