Viikon kysymys: Kuinka paljon työpaikkoja on julkisella ja yksityisellä sektorilla?

30.08.2017

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan Suomessa oli vuonna 2016 työpaikkoja yhteensä 2 448 000.

Työpaikoista 1 783 000 eli noin 73 prosenttia oli yksityisellä sektorilla. Julkinen sektori puolestaan työllisti viime vuonna 657 000 henkeä eli noin 27 prosenttia kokonaistyöllisyydestä. Noin 80 prosenttia julkisen sektorin työpaikoista on kunnissa ja noin 20 prosenttia valtiolla.

Talouskeskiviikon blogi: Työllisyyden odotettua kysyntäpiikkiä ei saa hukata
Viikon graafi: Pohjoismaisissa työllisyysasteissa isoja eroja