Viikon kysymys: Mikä on maakuntaindeksi?

17.08.2016

Hallituksen alustavan lakiehdotuksen mukaan sosiaali- ja terveysmenojen vuosittainen rahoitus perustuisi suurelta osin maakuntaindeksiin. Indeksi kuvaa maakuntien käyttökustannusten nousua.

Maakuntaindeksi on painotettu keskiarvo yleisestä ansiotasoindeksistä (45%), kuluttajahintaindeksistä (40%) ja maakuntatyönantajien sosiaalivakuutusmaksuista (15%). Maakuntaindeksien painorakenne tarkistetaan valtiovarainministeriön toimesta vähintään joka neljäs vuosi.

Kokonaan sote-menojen rahoitus ei ole maakuntaindeksin kehityksen varassa. Menojen kasvuun lisätään vuosittain 0,5 prosenttia palvelutarpeen kasvusta aiheutuvaa volyymin kasvua. Siirtymäkaudella vuosina 2020-21 palvelujen volyymi voisi nousta vuosittain 1 prosenttia.

Talouskeskiviikko: Sote-uudistus mullistaa palvelut