Viikon kysymys: Mikä on suora sijoitus?

Suora sijoitus tarkoittaa pääomasijoitusta, jonka yritys tai yksityishenkilö tekee toisessa maassa sijaitsevaan yritykseen pysyvän taloudellisen suhteen luomiseksi ja määräysvallan hankkimiseksi.

Sijoitus tilastoidaan suoraksi sijoitukseksi, jos ulkomainen omistus on vähintään 10 % ostettavasta yrityksestä. Suoran sijoituksen voi tehdä yrityskaupalla tai perustamalla uuden yrityksen.

Suorat sijoitukset Suomeen heijastelevat maan houkuttelevuutta ulkomaisten sijoittajien näkökulmasta, kun taas suorat sijoitukset ulkomaille kuvaavat suomalaisten yritysten laajentumista ulkomaille.

Suorien sijoitusten tilastotiedot perustuvat Suomen Pankin ja Tilastokeskuksen tekemiin rahoitustasetta, pääomakorvauksia ja ulkomaista varallisuusasemaa koskeviin kyselyihin.

Viikon graafi: (tästä voit katsoa animaation uudelleen…)

*************
Talouskeskiviikon blogi: Suomi tarvitsee lisää investointeja