Viikon kysymys: Mitä eri yhtiömuotoja Suomessa on?

Suomessa oli vuonna 2016 yhteensä 356 790 yritystä*. Niistä runsaat 73 000 toimi maa-, metsä- ja kalataloudessa. Alkutuotannon ulkopuolisia yrityksiä oli 283 563. Näistä yleisin yhtiömuoto oli osakeyhtiö, joita oli lähes 141 000 kappaletta. Ammatin- ja liikkeenharjoittajia oli lähes 103 000. Muita yhtiömuotoja ovat mm. avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja osuuskunta.

Yrityksen perustaminen ja yhtiömuodon valinta

Yrityksen toiminnan luonne, osallistuvien henkilöiden lukumäärä ja pääoman tarve vaikuttavat yhtiömuodon valintaan. Yritystoimintaa aloitettaessa pitää tehdä perustamisilmoitus Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin. Yrityksen perustamiseen liittyvät muut toimet ja yritystoimintaan sisältyvät vastuut vaihtelevat yritysmuodoittain. Ohessa on läpikäyty yleisimpien yhtiömuotojen ominaisuuksia.

Liikkeen- ja ammatinharjoittaja

Liikkeen- tai ammatinharjoittaja ei ole yhtiö, vaan hän toimii omissa nimissään ja vastaa taloudellisesti itse sitoumuksistaan. Hänen ei tarvitse tehdä elinkeinotoiminnastaan erityisiä yhtiöoikeudellisia asiakirjoja, kuten yhtiöjärjestystä tai yhtiösopimusta. Liikkeen- tai ammatinharjoittajan elinkeinotoiminnassa tekemät sitoumukset sitovat häntä henkilökohtaisesti. Hän vastaa niistä itse kaikella varallisuudellaan.

Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö

Avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö on yhtiöoikeudellisesti yhtiömiehistä erillinen yksikkö. Avoimessa yhtiössä täytyy olla perustamishetkellä vähintään 2 vastuunalaista yhtiömiestä. Kommandiittiyhtiössä täytyy olla perustamishetkellä vähintään 1 vastuunalainen yhtiömies ja 1 äänetön yhtiömies. Sekä avoimen yhtiön että kommandiittiyhtiön vastuunalaiset yhtiömiehet ovat henkilökohtaisesti vastuussa yhtiön veloista ja muista velvoitteista. Kommandiittiyhtiön äänettömien yhtiömiesten vastuu rajoittuu yhtiösopimuksessa sovittuun omaisuuspanoksen määrään. Avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö syntyy, kun yhtiö on rekisteröity kaupparekisteriin. Avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön yhtiömiehinä voivat olla niin luonnolliset henkilöt kuin yrityksetkin.

Osakeyhtiö

Osakeyhtiöllä on oltava perustamishetkellä pääomaa vähintään 2 500 euroa. Pääoma on maksettava yhtiölle kokonaan, ennen kuin yhtiö voidaan merkitä kaupparekisteriin. Osakeyhtiön perustamista varten laaditaan perustamissopimus ja yhtiöjärjestys. Osakeyhtiö syntyy, kun se merkitään kaupparekisteriin. Osakeyhtiön voi perustaa yksikin henkilö tai yritys, mutta perustajia voi olla myös useita. Yhtiön osakkaat eivät ole henkilökohtaisesti vastuussa yhtiön velvoitteista.

*Lähde: Tilastokeskus, Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto

Talouskeskiviikon blogi: Pk-yritykset mahdollistavat suurten menestyksen
Viikon graafi: Kaksi kolmasosaa yrityssektorin työpaikoista on pk-yrityksissä