Viikon kysymys: Mitä ovat kannustinloukut?

24.08.2016

Kannustinloukut tarkoittavat tilanteita, joissa työllistyminen tai lisätulojen hankkiminen ei juurikaan lisää käteen jääviä tuloja.

Tuloloukulla tarkoitetaan  tilannetta, jossa henkilö on ansiotyössä, mutta työtulojen kasvu ei kasvata käteen jäävää tuloa tai kasvattaa sitä vain vähän. Palkankorotuksena saatu rahamäärä voi kutistua mitättömäksi verotuksen kiristymisen tai vaikkapa päivähoitomaksujen nousun vuoksi.

Erityisen hankalia ovat työttömyysloukut. Tällöin sosiaalietuuksilla elävän ei ole taloudellisesti kannattavaa ottaa vastaan työtä. Työttömän ei kannata mennä töihin, jos palkasta ei jää käteen euroja juuri enempää kuin tukien varassa elettäessä.

Työtön voi joutua myös byrokratialoukkuun, jolloin hän törmää kohtuuttomaan paperisotaan ja työttömyyskorvausten viivästymiseen. Tällöin lyhytaikaista työtä ei kannata ottaa vastaan, kun se katkaisee tulovirran viikoiksi.

Talouskeskiviikon blogi 24.8.2016: Ulos loukuista – työnteko aina kannattavaksi