Viikon kysymys: Mitä tarkoitetaan kiinteillä investoinneilla?

Kiinteät investoinnit ovat kasvussa, mutta mitä näillä kiinteillä investoinneilla oikein tarkoitetaan? Investointi-sanalla on monia tulkintoja ja käyttötapoja. Yksityisen sektorin kiinteillä investoinneilla (kiinteän pääoman bruttomuodostus) kuvataan sellaisten tuotannossa hyödynnettävien varojen lisäystä, joita käytetään pitempään kuin yhden vuoden ajan.

Erilaisia investointivaratyyppejä ovat mm. maa- ja vesialueet, rakennukset, koneet ja laiteet sekä kulkuneuvot. Nykyään myös tutkimus- ja kehittämismenot lasketaan kiinteän pääoman bruttomuodostukseksi. Investoinnin tarkoituksena voi olla mm. tuotannon määrän tai laadun lisääminen, tehostaminen, ympäristön säästäminen tai lainsäädännön noudattaminen.

Noin puolet investoinneista on yritysten tekemiä ns. tuotannollisia investointeja. Neljäsosa kaikista investoinneista kohdistuu asuinrakennuksiin, joista valtaosa on kotitalouksien hallinnassa. Julkinen sektori on myös merkittävä investoija.

Investointien lisääntyminen on hyvä uutinen, sillä se on yleensä merkki kysynnän elpymisestä johtuvasta lisätuotantokapasiteetin tarpeesta. Onnistuneiden investointien myötä lisätään myyntiä, kohennetaan työllisyyttä, kerrytetään verotuloja ja kasvatetaan taloudellista hyvinvointia.

Talouskeskiviikon blogi: Uudistukset tehtävä, vaikka taloustilanne näyttää hyvältä
Viikon graafi: BKT-ennusteita on viime aikoina tarkistettu ylöspäin