Viikon kysymys: Mitä tarkoitetaan työmarkkinoiden yhteensopivuusongelmalla?

21.08.2019

Työmarkkinoiden yhteensopivuusongelma tarkoittaa sitä, että työmarkkinoilla on yhtä aikaa paljon avoimia työpaikkoja ja työttömiä työntekijöitä. Kyse on siis siitä, että samaan aikaan työnantajilla on pula työntekijöistä ja työnhakijoilla on pula työpaikoista. Usein puhutaan myös työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmasta. 

Työmarkkinoiden yhteensopivuusongelma voi johtua monenlaisista syistä. Avoimet työpaikat ja työttömät työnhakijat voivat sijaita eri puolella Suomea ja työnhakijoiden ammattitaito tai koulutus eivät vastaa työelämän tarpeita. Osa syynä voi olla kannustinloukut, kun työllistyminen ei riittävästi kasvata käytettävissä olevia tuloja.

Työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmaa voidaan tarkastella ns. Beveridge-käyrän avulla. Tyypillisesti kuvion vaaka-akselilla on työttömyys tai työttömät työnhakijat ja pystyakselilla on avoimet työpaikat. Mitä enemmän käyrä siirtyy kohti oikeaa yläkulmaa, sitä enemmän työmarkkinoilla on yhtä aikaa työttömyyttä ja avoimia työpaikkoja ja sitä vaikeampi työmarkkinoiden yhteensopivuusongelma on.

Yhteensopivuusongelma on vaikeutunut asteittain viime vuosikymmenten aikana. Esimerkiksi 1990 luvun alussa avoimia työpaikkoja oli noin 27 000 ja työttömiä työnhakijoita vain 100 000. Vuoden 2005 alussa avoimia työpaikkoja oli sama määrä eli noin 27 000, mutta työttömiä työnhakijoita oli melkein kolminkertainen  määrä eli noin 280 000.  Myös vuosina 2012 – 2015 kohtaanto-ongelma paheni voimakkaasti.

Talouskeskiviikko: Pelkät budjettitoimet eivät riitä
Viikon graafi: Suomen julkinen talous on työllisyyden varassa