Viikon kysymys: Mitä tarkoittaa disruptio?

28.11.2018

Disruptiolla tarkoitetaan ilmiötä, jossa uuteen teknologiaan perustuva keksintö haastaa perinteiset toimintatavat. Se on siis vakiintuneiden toimintamallien murtumista. Kyse on siis eräänlaisesta hajottavasta muutoksesta.

Taloudessa disruptiolla tarkoitetaan markkinoilla tapahtuvaa murrosta – häiriötä, hajaannusta tai jopa sekasortoa. Disruptiivinen keksintö  tai teknologia aiheuttaa markkinoiden uudelleen määrittymisen ja lopulta tuottavuuden parantumisen.

Disruptiivisia muutoksia ovat aiheuttaneet aiemmin muun muassa paino- ja höyrykoneet sekä sähkö. Tulevaisuudessa tekoäly, alustatalous ja esineiden internet ovat merkittäviä disruption aiheuttajia.

Talouskeskiviikko: Putoaako ikääntyvä Suomi digikelkasta?
Viikon graafi: Suomen vahvuutena tietotekniikkaintensiivisyys