Viikon kysymys: Mitä tarkoittaa työkykyjohtaminen?

28.09.2016

Työkykyjohtamisen ydinasioita ovat työn ja työympäristön kehittäminen ja toisaalta erilaisten työkykyriskien varhainen tunnistaminen ja niihin puuttuminen. Keskeisiä työkaluja ovat mm. puheeksi ottamisen mallit, sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyden seuranta sekä toimet työhön paluun tukemiseksi.

Työkykyä voi ja pitää johtaa. Tämä on nimenomaan yrityksen johdon, ei pelkästään henkilöstöhallinnon ja työterveyshuollon tehtävä.

Sekä yritysjohdolta että työntekijöiltä odotetaan aktiivista vastuuta työkyvyn ja työhyvinvoinnin edistämiseen. Työpaikoilla tarvitaan määrätietoisia ja tavoitteellisia toimia. Tietenkin myös henkilön omilla elämäntavoilla ja elämänhallinnalla on suuri vaikutus työkykyyn.

Toisin kuin monesti ajatellaan, työkyvyn ja työhyvinvoinnin edistäminen ei ole kokoelma pehmotemppuja, vaan keskeinen osa yrityksen johtamista ja paikallista yhteistoimintaa.

Työkykyjohtamisen ydinprosessit

 • Aktiivinen vuorovaikutus kaiken perusta
 • Selkeät pelisäännöt sairauspoissaolojen
  seurantaan
 • Työkyvyttömyys ehkäistävä järjestelmällisin
  toimin
 • Ongelmat varhain puheeksi
 • Tuetusti takaisin töihin
 • Työpaikka terveelliseksi ja turvalliseksi
 • Työkykyä edistetään työpaikkayhteistyöllä

Katso myös: EK:n työkykyjohtamisen malli – Johda työkykyä, pidennä työuria (pdf/2011)

Talouskeskiviikko: Jan Schugk bloggaa: Sairauspoissaolot vähentyneet – mikä on diagnoosi?

Viikon graafi: (tästä voit katsoa animaation uudelleen…)