Viikon kysymys: Miten työllisyyttä mitataan EK:n Suhdannebarometrissa?

22.11.2017

EK:n Suhdannebarometrissa yrityksiltä tiedustellaan arviota mm. tuotannosta, myynnistä, kannattavuudesta, investoinneista ja yleisistä suhdannenäkymistä. Tärkeänä osana barometrin kysymyspatteristoa on, miten yritys arvioi henkilöstönsä kehitystä viimeisimmän ja tulevan kolmen kuukauden aikajaksoilta. Barometrista saadut työllisten määrää koskevat tulokset ovat samansuuntaisia Tilastokeskuksen työllisyyslukujen kanssa.

EK julkaisee henkilökunnan määrää koskevat tiedot elintarviketeollisuuden, teva-teollisuuden, puuteollisuuden, paperiteollisuuden, painamisen, kemianteollisuuden, rakennusteollisuuden, teknologiateollisuuden, kaupan, matkailu- ja ravintolapalvelujen, liikenteen, rahoituksen ja vakuutuksen, tieto- ja viestintäpalvelujen ja kiinteistöpalvelujen osalta.

Talouskeskiviikon blogi: Työllisyyden käänne ei tullut yllätyksenä
Viikon graafi: Talouden vahvistuminen nostaa yritysten työllisyyttä