Viikon kysymys: Mitkä maat vaikuttavat eniten maailman talouskasvuun?

Maailmantalouden kasvuennusteita on viime aikoina alennettu lievästi, mutta lähiajan ennusteet ovat lisääntyneistä riskeistä huolimatta yhä hyvin myönteisiä. OECD ennustaa viimeisimmässä ennusteessaan vuosien 2018-2019 kasvuksi 3,7 %.

Talouskasvu on nopeinta Kiinan ja Intian kaltaisissa kehittyvissä maissa, joista erityisesti Kiinalla on iso merkitys koko maailman talouskehitykselle. Myös USA:n osuus maailmantalouden kasvusta on suuri, ja maan taloustilanne on veronkevennysten antaman lisävauhdin ansiosta tällä hetkellä hyvä.

Suomen vientikysynnän näkökulmasta etenkin Euroopan maiden talouslukuja kannattaa seurata erityisen tarkasti, koska viennistä lähes kaksi kolmasosaa suuntautuu Eurooppaan. Sekä Kiinan että USA:n osuus Suomen viennistä on 6-7 %, mutta USA:n epäsuora merkitys Suomelle on ulkomaankaupan arvoketjujen kautta tätä suurempi.

Eri maiden kuluttajien ja yritysjohtajien luottamus talouteen on vahvasti sidoksissa toisiinsa, joten tunnelmien merkittävä hiipuminen yhdessä maailmankolkassa synkentää herkästi myös globaaleja kasvunäkymiä.


Talouskeskiviikko:
Pienillä muutoksilla suuret vaikutukset
Viikon graafi: Talouskasvulla on suuri vaikutus julkiseen talouteen