Vuoden 2019 alusta voimaan astuvia verouudistuksia

Ensi vuoden alusta astuu voimaan muutamia muutoksia ja uudistuksia verotuksessa. Uudistukset koskevat arvonlisäverotusta sekä tuloverotusta.

Arvonlisäverotus

Arvoseteleiden arvonlisäverotus muuttuu 1.1.2019. Arvosetelit jaetaan yksikäyttöarvoseteleihin ja monikäyttöarvoseteleihin. Yksikäyttöarvoseteleiden veron määrä ja myyntimaa ovat tiedossa seteliä liikkeellelaskettaessa, joten ALV kannetaan jo yksikäyttösetelin myyntihetkellä. Monikäyttöarvoseteleitä ovat kaikki muut paitsi yksikäyttöarvosetelit. Monikäyttöarvosetelit myydään ilman arvonlisäveroa. ALV tilitetään siinä vaiheessa, kun monikäyttöarvoseteliä käytetään tavaran tai palvelun maksamiseen. Arvoseteleiden jakelusta perittävistä palkkioista peritään vuoden alusta lähtien ALV. Jakeluun soveltuu yleinen verokanta 24 %.
Lue lisää

Lisätietoja:
Veroasiantuntija Tiina Ruohola, etunimi.sukunimi@ek.fi, p. 040 519 8868

Tuloverotus

Ansiotulojen verotuksessa veroperusteisiin tehdään 2,6 %:n inflaatiotarkastus ja lisäksi ansiotulon verotusta kevennetään korottamalla työtulovähennystä, kunnallisverotuksen perusvähennystä ja eläketulovähennystä. Kevennykset painottuvat alempiin tuloluokkiin ja ne katetaan valmisteveroja korottamalla. Lisäksi työasuntovähennyksen enimmäismäärä nousee nykyisestä 250 eurosta 450 euroon. Vähennyksen rakenne tai sen myöntämisedellytykset eivät muutu. Niin sanotun solidaarisuusveron alaraja on 76 100 euroa vuonna 2019 eikä alaraja siten nouse.

Pääomatulojen verotuksessa asuntolainojen korkovähennysoikeus on ensi vuonna 25 % koroista.

Elinkeinotulon verotuksessa korkojen vähennysoikeuden rajoittamista koskevat säännökset muuttuvat 1.1.2019 ja uusia säännöksiä sovelletaan ensimmäistä kertaa vuoden 2019 verotuksessa. Lisätietoja muutoksista löytyy täältä.

Lisäksi ulkomaisten väliyhteisöjen osakkaiden verotuksesta annetun lain muutokset tulevat voimaan vuoden 2019 alusta ja niitä sovelletaan ensimmäistä kertaa vuoden 2019 verotuksessa. Lisätietoja muutoksista löytyy täältä.

Lisätietoja:
Verojohtaja Anita Isomaa-Myllymäki, etunimi.sukunimi@ek.fi, p. 040 174 1741