EK hallituksen kehyspäätöksistä: Yhteisöveron alennus tukee kasvua ja kilpailukykyä

21.03.2013

Elinkeinoelämän keskusliitto EK on tyytyväinen siitä, että maan hallitus on alentamassa yhteisöveroa 20 prosenttiin. Tämä vauhdittaa talouskasvua ja vaikuttaa myönteisesti investointeihin ja työllisyyteen. Yritysverosta tulee näin Ruotsiin nähden kilpailukykyinen.

Verotuksen kilpailukykyä on seurattava herkeämättä. Ei saa tuudittautua siihen, että nyt päätetty yritysveron alennus riittää pidemmällä aikavälillä. On mahdollista, että tämä taso ei riitä estämään innovaatiotulojen maastapakoa.

– EK:n mielestä on perusteltua, että yhteisöveroa lasketaan merkittävästi ja osinkoverotuksessa luovutaan ansiotulo-osingosta. Tämä tukee kasvuyrittäjyyttä ja työpaikkojen syntyä, painottaa EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies.

– Päätetyn osinkoveromallin heikkous on kuitenkin se, että erityisesti pörssilistattujen yhtiöiden osinkoverotus nousee korkeaksi. Tämä ei kannusta osakesäästämiseen eikä tue suomalaisia pääomamarkkinoita.

Elinkeinoelämä antaa kiitosta myös toimista yritysten rahoituksen varmistamiseksi. Uudet rahastot siemen- ja kasvuvaiheen yrityksille ovat tervetulleita.

Rikkidirektiivin aiheuttamat kustannukset ovat sen sijaan jäämässä kokonaan ulkomaankappaa käyvien yritysten lisärasitteeksi. Työ- ja elinkeinoministeriön tuoreen selvityksen mukaan rikkidirektiivi aiheuttaa vuosittain 600 miljoonan euron lisäkustannukset. Plussaa on kuitenkin se, että kuljetuskustannuksia pyritään alentamaan kotimaan tieliikenteessä sallimalla suuremmat kuormat.

– Rikkidirektiivin kustannukset ja windfall-veron toteuttaminen haittaavat investointeja ja työllisyyttä. Nämä ratkaisut kohdistuvat erityisesti vientiteollisuuteen ja vaikuttavat päinvastoin kuin hallituksen yritysveropäätökset.

Kaiken kaikkiaan on huomattavan epävarmaa, riittävätkö hallituksen päättämät toimet kääntämään valtion velkaantumisen laskuun hallitusohjelman tavoitteen mukaisesti. Uusia sopeuttamistoimia saatetaan tarvita myöhemmin, kun talouden suunta kääntyy kestävällä tavalla. Myös päätökset eläkeiän nostamisesta ovat välttämättömiä.