EK ja kauppakamariryhmä tiivistävät yhteistyötään

20.02.2013

Elinkeinoelämän keskusliitto EK sekä Keskuskauppakamarin ja 19 kauppakamarin muodostama kauppakamariryhmä tiivistävät yhteistyötään. Tavoitteena on tehostaa ja vahvistaa elinkeinoelämän alueellista edunvalvontaa ja palveluita sekä poistaa toiminnan päällekkäisyyksiä.

Yhteistyön yleisistä pelisäännöistä on sovittu ja toimintaa koordinoidaan Keskuskauppakamarin ja EK:n välillä. Käytännön yhteistyöstä sovitaan EK:n ja kunkin kauppakamarin välillä.

Kauppakamarit saavat käyttöönsä EK:n elinkeinopoliittisen asiantuntemuksen. Kauppakamarit puolestaan vahvistavat EK:lle kontaktipintaa alueelliseen yritystoimintaan. Yhteistyötä tehdään muun muassa järjestämällä yhteisiä tilaisuuksia, tekemällä yritystoimintaa koskevia kyselyitä ja selvityksiä sekä välittämällä ajankohtaista tietoa järjestöjen ja alueilla toimivien yritysten ja sidosryhmien välillä.

Yhteistyö ei vaikuta yritysten jäsenyyteen EK:ssa eikä sen jäsenliitoissa tai kauppakamarissa.

Lisätietoja:

Pentti Mäkinen, PK-johtaja, EK, p. 050 500 2584

Risto E.J. Penttilä, toimitusjohtaja, Keskuskauppakamari, p. 09 4242 6218

Tommi Rasila, varatoimitusjohtaja, Keskuskauppakamari, p. 040 750 8158