EK mukana ilmastotalkoissa järkevin keinoin

29.05.2013

–Siirtyminen vähähiiliseen yhteiskuntaan vuoteen 2050 mennessä on yhteinen tavoitteemme. Ilmastonmuutoksen hillitseminen on meille kaikille selvästi edullisempi vaihtoehto kuin sen vaikutuksiin sopeutuminen, EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies linjaa.

–2050-tiekartalla pysyminen edellyttää Euroopassa tuhansien miljardien eurojen arvosta yksityisiä investointeja. Energiayhtiöiden mukaan suurin hidaste on poliittinen epävarmuus. Pelin sääntöjä muutetaan kaiken aikaa.

–Mikä pahinta, useat suomalaisten energiayhtiöiden toimitusjohtajat ovat kertoneet, etteivät he enää uskalla investoida tukien varassa. Kun ei tukien pysyvyyteen kerta voi luottaa, Häkämies summaa.

–Energiainvestoinnit ovat elinkaareltaan kymmeniä vuosia. Kun niitä pyritään suuntaamaan, ohjauksen on oltava yhtä pitkäjänteistä kuin investoinnitkin ovat. Vapaavuoren suunnitelma työstää kansallinen 2050-tiekartta parlamentaarisen työryhmän kautta on askel oikeaan suuntaan, Häkämies kehuu.

–EU:n päätös 2030 ilmasto- ja energiatavoitteista on paikka selkeyttävälle signaalille. Hyvä ohjauskeino on pitkäjänteinen, markkinaehtoinen, ja teknologianeutraali eli kannustaa innovoimaan. Tarvitaan vain yksi sitova tavoite eli päästöjen vähentäminen ja tempoilevat tuotantotuet asteittain pois päästökauppasektorilta. Samaan päätyy tuore kansallisen ilmastopaneelin raportti. Uusiutuvan energian erillispolitiikkaa raportti pitää erittäin kalliina.

–2030-päätöksen pitää perustua globaaliin kuvaan. Tavoitteena tulee olla päästöjen vähentäminen, eikä niiden siirtäminen muihin maanosiin. Painopisteen tulee olla siinä, että suurin osa maailman päästöistä saadaan sitovan ilmastosopimuksen piiriin.

–Ilmaston etu on estää hiilivuoto kompensoimalla sähkön hinnan nousun kustannukset teollisuudelle niin kauan kuin kaikki eivät osallistu talkoisiin. Kompensaatio ei heikentäisi kannustinta investoida hiilivapaaseen energiaan. Päästökauppaan ja kompensaatioon perustuva järjestelmä olisi halvempi kuin nykyinen tukivetoinen ohjelma, jonka vuotuiset kustannukset ovat nousemassa Euroopassa lähelle sataa miljardia euroa ennen vuotta 2020.

Jyri Häkämies puhui 29.5. Kansallisen 2050 – energia- ja ilmastotiekartan kick-off -seminaarissa.