Suomalainen elinkeinoelämä odottaa Glasgow’sta ilmastotavoitteiden kääntymistä investoinneiksi

28.10.2021

Elinkeinoelämä odottaa Glasgow’n ilmastokokouksesta vahvistusta sille, että maailman taloudet tähtäävät aidosti ja uskottavasti Pariisin sopimuksen mukaisiin tavoitteisiin. Vakaa näkymä on edellytys sille, että yritykset pystyvät vastaamaan edessä olevaan massiiviseen investointihaasteeseen, korostaa EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies. EK nostaa Glasgow’ssa esille eri toimialojen tuottamat ainutlaatuiset vähähiilitiekartat, joilla Suomi etenee maailman etulinjassa ilmastotavoitteista tekoihin.

Sunnuntaina käynnistyvät YK:n ilmastoneuvottelut (COP 26) ovat kansainvälisen ilmastopolitiikan merkittävin etappi sitten Pariisin ilmastokokouksen. Glasgow’ssa maailman maat tuovat ensimmäistä kertaa Pariisin kokouksen jälkeen pöytään päivitetyt päästövähennyssitoumuksensa.

Myös suomalaisella elinkeinoelämällä on paljon pelissä, sillä se on ollut kansainvälisessä etulinjassa ajamassa kunnianhimoisia ilmastotavoitteita sekä kiirehtimässä niiden käytännön toimeenpanoa. Yritykset ovat sitoutuneet Pariisin ilmastotavoitteisiin – nyt samaa odotetaan poliittisilta päättäjiltä, painottaa EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies.

”Elinkeinoelämä odottaa Glasgow’sta vahvistusta sille, että maailman taloudet tähtäävät aidosti ja uskottavasti Pariisin sopimuksen mukaisiin tavoitteisiin. Tämä on edellytys sille, että yritykset pystyvät vastaamaan edessä olevaan investointihaasteeseen. Investointeja tarvitaan ennen näkemättömän paljon ja erittäin nopeasti, sillä ilmastokriisin ratkaisemisella on tulipalokiire.”

Ennakoitavan investointinäkymän luomiseksi yritykset odottavat Glasgow’sta myös päätöksiä, joilla tavoitteiden toimeenpanoa vauhditetaan.

”Markkinavoimat on valjastettava mukaan tuottamaan päästövähennyksiä, kuten EU:ssa on jo pitkään tehty päästökaupan muodossa. Odotamme Glasgow’sta edistysaskelia liittyen päästöjen hinnoitteluun sekä kansainvälisten hinnoittelujärjestelmien yhdenmukaistamiseen. Tärkeä neuvottelukysymys on myös päästöjen kompensointiin liittyvien pelisääntöjen viimeistely, jotta yritykset voivat käydä kauppaa päästövähennysyksiköillä läpinäkyvästi ja kansainvälisesti. ”

EK:n johtava ilmastoasiantuntija Janne Peljo vie suomalaisen elinkeinoelämän viestiä Glasgow’n kokoukseen 5.–9.11.

”Ympäristön ja talouden etu kulkevat käsi kädessä, sillä suomalaisyrityksillä on tarjota ilmastokäänteeseen tarvittavia ratkaisuja niin kansallisesti kuin vientimarkkinoilla.”

”Suomi on yksi maailman parhaista cleantechin innovaatiomaista. Kansainvälisesti toimivien veturiyritysten ohella myös pk-sektorilla on valtavasti eturivin osaamista ja lupaavia liikkeellelähtöjä. Nyt niitä on tärkeää saada skaalattua uskottavaan teolliseen mittakaavaan ja vientimarkkinoille.”

Suomen vähähiilitiekartoista kansainvälinen benchmark

EK:n toimialaliitot laativat vuonna 2019 vähähiilitiekartat, joilla elinkeinoelämä on viitoittanut tietä Suomen vuoteen 2035 asetetun hiilineutraalisuustavoitteen käytännön toteutukselle eri toimialoilla. Työ- ja elinkeinoministeriön kanssa yhteistyössä toteutettu hanke on ollut kansainvälisestikin edistyksellinen niin kunnianhimonsa kuin menetelmänsä puolesta.

EK haluaa osaltaan vaikuttaa siihen, että vähähiilitiekartat ja suomalaiset ilmastoratkaisut saisivat ansaitsemaansa näkyvyyttä maailmalla. Siksi olemme avanneet Glasgow’n ilmastokokouksen yhteydessä englanninkielisen nettisivuston, joka tarjoaa tiivistetyt esittelyt kaikista 14 vähähiilitiekartasta sekä ohjaa hakemaan tarkempaa tietoa kustakin toimialaliitosta.

Vähähiilitiekarttasivusto löytyy osoitteesta www.climate2035.fi
ja se on tarkoitettu ilmastopolitiikan ammattilaisille, maakuvatyön tekijöille sekä elinkeinoelämän edustajille Euroopassa ja eri puolilla maailmaa.

Lisätiedot:
Johtava ilmastoasiantuntija Janne Peljo, puh. 040 528 5754