EK: Rasismi vaarantaa hyvinvointiyhteiskunnan

11.08.2023

Elinkeinoelämä korostaa, että aidosti syrjimättömässä Suomessa nollatoleranssi rasismiin pitää olla itsestäänselvyys. Syrjimättömyys on jokaisen suomalaisen ja ulkomaisen ihmisen, työntekijän, yrityksen ja työnantajan etu. EK:n lausunnossa hallituksen tiedonantoon korostetaan, että maahanmuuttajan ja hänen perheensä on voitava kokea itsensä tasavertaiseksi muiden kanssa kaikkialla yhteiskunnassamme.

– Suomella ei ole varaa hukata yhdenkään ihmisen potentiaalia osallistua omalla panoksellaan suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitämiseen ja kehittämiseen. On välttämätöntä, että maahanmuuttaja tuntee olevansa tervetullut Suomeen, toteaa EK:n johtaja Ilkka Oksala.

Suomi tarvitsee työperäistä maahanmuuttoa. Työikäisen väestön osuuden jatkuva vähentyminen vaarantaa hyvinvointiyhteiskunnan rahoituksen ja yritysten toimintaedellytykset.

Rasismia koskevaa lainsäädäntöä on tiukennettava.

– On erittäin hyvä, että pääministeri Orpon hallitusohjelmassa on luvattu toteuttaa useita EK:n jo edellisellä hallituskaudella vuonna 2020 esittämiä toimenpiteitä työntekijöiden hyväksikäytön estämiseksi. Hallitusohjelmaan kirjatut toimet, kuten työelämässä tapahtuvan kiskonnan ja törkeän kiskonnan kriminalisoiminen, on toteutettava mahdollisimman nopeasti, Oksala painottaa.

Tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta koskeva lainsäädäntö on Suomessa kansainvälisesti katsoen edistyksellinen ja kattava.

– Syrjimättömän yhteiskunnan varmistamiseksi tarvitaan edelleen määrätietoista työtä kaikkien tietoisuuden lisäämiseksi voimassa olevasta lainsäädännöstä, sen asettamista oikeuksista ja velvollisuuksista. EK haluaa olla tässä työssä mukana, Oksala sanoo.

EK katsoo, että syrjimättömän ja rasismista vapaan suomalaisen yhteiskunnan edistämisessä keskeisintä on pitää huolta siitä, että syrjiviä tai rasistisia asenteita ei suvaita. Asennekasvatus on välttämätöntä aloittaa jo lasten varhaiskasvatuksessa ja sitä on tehostetusti jatkettava peruskoulussa. Tämän osalta on vielä paljon tehtävää.

Elinkeinoelämän keskusliitto tulee toteuttamaan toimia, joilla tuetaan Suomessa toimivia yrityksiä niiden työssä yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämiseksi.

EK:n lausunto