EK tutki: 3 miljardin investoinnit odottavat viranomaislupaa

Ympäristöasioita koskeva lupajärjestelmä on kehittynyt EK:n yrityskyselyn mukaan myönteiseen suuntaan. Pitkät käsittelyajat jarruttavat kuitenkin yhä investointien etenemistä. 

 • Viranomaisten lupapäätöstä odottavien investointien kokonaisarvo oli vuonna 2016 noin 2,9 miljardia euroa, ilmenee EK:n suuntaa-antavasta arviosta. Vuonna 2014 vastaava luku oli 3,6 miljardia.
 • Lupajonoissa on siis aiempaa vähemmän investointeja, vaikka samaan aikaan yritysten investointiaktiivisuus on noussut. Tämä viittaa lupakäsittelyn nopeutumiseen.
 • Jonot ovat silti yhä pitkät: esimerkiksi valtion ympäristölupahakemusten keskimääräinen käsittelyaika oli aluehallintovirastoissa 17,2 kuukautta (SYKE:n lupaseuranta 2015).
 • Yritysten antamat arvosanat paranivat viranomaiskäsittelyn kaikilla osa-alueilla verrattuna vuoden 2014 tutkimukseen.
  • Etenkin luvan hakemisen alkuvaiheeseen liittyvä byrokratia näyttäisi keventyneen. 29 prosenttia arvioi tilanteen hyväksi ja 27 prosenttia heikoksi (vuonna 2014 vastaavat osuudet 27 % ja 37 %).
 • Kokonaiskuva lupajärjestelmien toimivuudesta on kuitenkin edelleen kriittinen. Lähes 80 prosenttia vastaajayrityksistä toivoo uudistuksia jatkettavan.
  • Eniten yrityksiä haittaavat valitukset tuomioistuimiin. Noin 43 prosenttia piti nykyisiä käytäntöjä huonoina ja vain 17 prosenttia arvioi ne hyviksi.

Yritykset odottavat lupapalveluja yhdeltä luukulta

Yritysten arviot ovat siis aavistuksen parantuneet, mikä voi hyvin olla seurausta lupajärjestelmään tehdyistä uudistuksista, tulkitsee EK:n ympäristöasiantuntija Satu Räsänen:

– Hallituskaudella on otettu käyttöön mm. lupakäsittelijän kanssa käytävät ennakkoneuvottelut. Positiivista on myös päätökset luopua automaattisista tarkistuskierroksista ja vähentää ympäristöviranomaisten lukumäärää.

Yrityksillä on Räsäsen mukaan kovat odotukset Sipilän jäljellä olevalle hallituskaudelle:

– Lupajärjestelmän digitalisoinnissa on edettävä yli hallinnon rajojen. Vähintään ympäristöasioissa pitää päästä yhden luukun asiointimalliin. Muutoksenhakua tulisi sujuvoittaa ainakin niin, että korkein hallinto-oikeus käsittelee vain valitusluvan saaneet asiat.

EK:n lupajärjestelmäkyselyyn vastasi marraskuussa 2016 yhteensä 403 työnantajayritystä, joista 158:lla oli omakohtaista kokemusta lupajärjestelmästä. Tulokset ovat yleistettävissä yli 10 hengen yrityksiin Suomessa.

Eniten toivotut lupajärjestelmän parannusehdotukset EK:n yrityskyselyn mukaan:

 • Viranomaisten määrän vähentäminen
 • Viranomaisten yhteistyön parantaminen
 • Useamman luvan, ilmoituksen tai ympäristövaikutusten arvioinnin yhdistäminen
 • Muutoksenhaun ja valitusmenettelyjen yksinkertaistaminen ja nopeuttaminen
 • Enimmäiskäsittelyaikojen määrittäminen lainsäädännössä
 • Kaavoituksen yksinkertaistaminen ja nopeuttaminen

EK:n yrityskyselyn kattamia viranomaispäätöksiä:

 • Kaavapäätökset, ympäristövaikutusten arviointi (YVA), ympäristöluvat, ympäristönsuojelulain mukaiset ilmoitukset, rakennusluvat, jätemääräykset.
 • Päätöksiä tekevät mm. AVI, ELY, kunnat, maakuntien liitot, Tukes, Trafi, maanmittauslaitos ja Energiavirasto.
 • Valtion ympäristölupien keskimääräinen käsittelyaika aluehallintovirastoissa oli 17,2 kk (SYKE:n lupaseuranta 2015) ja valitusten Vaasan hallinto-oikeudessa 16,5 kk (2016). Korkeimmassa hallinto-oikeudessa ympäristöasioiden vastaava käsittelyaika oli 12,3 kk (2015).

Tutustu tutkimustuloksiin infografiikan muodossa.