EK: Työrauhatyöryhmän esitykset oikeansuuntaisia mutta osittain puutteellisia

12.10.2023

Työrauhauudistuksia valmistellut työryhmä esittää poliittisten lakkojen rajoittamista 24 tuntiin, suhteettomien myötätuntotyötaisteluiden kieltämistä ja lainvastaisista työtaisteluista tuomittavien hyvityssakkojen huomattavaa korottamista. EK:n lakiasiainjohtaja Markus Äimälän mukaan ehdotuksilla puututaan työrauhajärjestelmämme suurimpiin ongelmiin ja siksi ne ovat kannatettavia. Ehdotukset jäävät kuitenkin eräiltä osin puutteellisiksi.

– Muissa Pohjoismaissa työaikana vain hyvin lyhytaikaiset poliittiset mielenilmaisut ovat sallittuja. Vaikka työryhmän ehdottama poliittisten lakkojen 24 tunnin enimmäiskesto on huomattava parannus nykyiseen rajoittamattomaan kestoaikaan, pitäisi keston olla selvästi lyhyempi, korkeintaan muutaman tunnin pituinen, Äimälä sanoo.

Lisäksi enimmäiskeston pitäisi koskea kaikkia poliittisen työtaistelun muotoja eikä pelkästään lakkoja, kuten työryhmän mietinnössä esitetään. Vuoronvaihtokiellolla tai osittaisella työstä kieltäytymisellä voidaan aiheuttaa suurta vahinkoa lyhyessä ajassa.

Työryhmän ehdottama suhteettomien työtaisteluiden kielto on erittäin tarpeellinen. Suhteettomuuden kynnys jää kuitenkin liian korkeaksi.

– Jatkossa suhteettomuutta osoittaa, jos myötätuntotyötaistelun seurauksena aiheutuvat vahingot kohdistuvat tarpeettoman laajasti ulkopuolisiin tahoihin. Tämä on aivan oikein. Lisäksi lakiehdotuksessa tulisi todeta, että myös tuettavan työtaistelun työnantajaosapuolelle voidaan joissain tapauksissa aiheuttaa niin suurta vahinkoa, että myötätuntotyötaistelu on suhteeton.

Suhteettomuusarvioinnin ulkopuolelle ollaan joissain tilanteissa jättämässä sellaisten työtaisteluiden tukeminen, joissa tavoitteena on työehtosopimuksen solmiminen. Tälle poikkeukselle ei ole hyväksyttäviä perusteita.

Työryhmä esittää ennakkoilmoitusvelvollisuuden laajentamista koskemaan myös poliittisia ja myötätuntotyötaisteluita. EK kannattaa ehdotusta.

– Työryhmän mietinnössä ehdotetaan kuitenkin, että ennakkoilmoitusaika olisi näissä tilanteissa vain 7 päivää normaalin 14 päivän sijasta. Pidämme lyhyempää ennakkoilmoitusaikaa huonosti harkittuna. Poliittisiin ja myötätuntotyötaisteluihin liittyvä työnseisaus tulee yleensä suurempana yllätyksenä työnantajalle ja siksi ennakkoilmoitus pitäisi olla kaksi viikkoa, Äimälä toteaa.