Työrauhaneuvottelujen kariutuminen on Suomelle kohtalokasta

16.02.2015

Työrauhajärjestelmän uudistamisen kariutuminen ja laittomien lakkojen ennaltaehkäisyn epäonnistuminen osoittaa, että Elinkeinoelämän keskusliitolla ja palkansaajajärjestöillä ei ole yhteistä näkemystä Suomen tilanteen vakavuudesta.

EK ei halunnut kajota lakko-oikeuteen, vaan ehkäistä laittomat lakot. Työrauhaa koskeva laki, joka on peräisin vuodelta 1946, pitäisi ilman muuta saattaa uudelle vuosituhannelle.

EK pitää välttämättömänä merkittäviä muutoksia, joilla Suomen houkuttelevuus investointien ja yleensäkin yritysten sijaintipaikkana paranisi.

Työrauhajärjestelmäneuvottelut olivat tärkeä testi nykyisen työmarkkinajärjestelmän uusiutumiskyvylle. Tälläkin alueella uusiutuminen on välttämätöntä.

Työrauhajärjestelmämme on selvästi kilpailijamaita heikompi. Laittomien lakkojen määrä on suuri. Yhteiskunta ja verkottuneet yritykset ovat entistä haavoittuvampia lakkojen edessä.