EK:lta Kasvun manifesti: Tekoja teollisuuden ja työpaikkojen turvaamiseksi

25.09.2014

Teollisuuden osuus BKT:stä on pudonnut Suomessa finanssikriisin jälkeen jyrkemmin kuin missään muussa EU-maassa. Samaan aikaan yritykset joutuvat tekemään vaikeita päätöksiä pääkonttorin, tuotekehityksen ja valmistuksen sijaintimaasta. Olemme valinnan edessä: halutaanko Suomi pitää teollisuusmaana vai annetaanko osaamisen ja työpaikkojen valua kilpailijamaihin?

Suomalaiset yritykset eivät voi odottaa parempia aikoja, vaan ne uudistuvat jo. Teollisuutemme digitalisoituu, palveluvaltaistuu ja arvoketjut pilkkoutuvat kansainvälisesti. Perinteiset toimialat muuttavat muotoaan ja jopa vahvistuvat. Kilpailuetua haetaan tehostamalla teollisuuden ja kasvuyritysten verkottumista, uudistamalla johtamista sekä investoimalla uusiin teknologioihin ja teollisiin symbiooseihin.

Yritykset tekevät osansa, mutta se ei yksin riitä. Vastuuta kantamaan tarvitaan nyt myös poliittiset päättäjät ja työmarkkinaosapuolet.

Tehdasteollisuuteen kytkeytyy Suomessa arviolta noin 600 000 työpaikkaa joko suoraan tai välillisesti palveluiden ja raaka-ainetuotannon kautta. Maamme kansantalouden, toimeentulon ja hyvinvoinnin kannalta on elintärkeää, että Suomi pärjää valtioiden välisessä kilpailussa siitä, minne yritykset ja niiden työpaikat tulevaisuudessa sijoittuvat.

Kasvun manifestin tavoitteena on tehdä Suomesta maa, jossa kannattaa yrittää, investoida, työllistää ja tehdä töitä. Tarjolla ei ole helppoja tai nopeavaikutteisia kikkoja – tarvitaan aitoja muutoksia toimintaympäristöön, jonka varassa suomalaisten yritysten liiketoiminta pyörii ja josta niiden pitää ponnistaa kansainvälisille markkinoille, sanoo hankkeen sparrausryhmää johtanut vuorineuvos Jorma Eloranta:

–Suomi tarvitsee radikaalin kasvukäänteen. Selvitysten aika on ohi – nyt on päättäjien vastuulla ryhtyä uudistuksiin. Eikä riitä, että pidämme kiinni nykyisistä teollisista työpaikoista. Suomen kansantalouden terve toiminta vaatisi 200 000 työpaikan nettolisäystä yksityisrahoitteisille sektoreille vuoden 2020 loppuun mennessä. Taivalta tähän muutama vuosi sitten asetettuun tavoitteeseen ei ole vielä edes aloitettu – päinvastoin.

Toimeen pitää tarttua ripeästi ja edetä pitkäjänteisesti yli hallituskausien:

Teesi 1: Verotuksen ja sääntelyn liipaisinsormi saatava vihdoin kuriin.

Teesi 2: Kannustetaan uusia ideoita sekä osaavia ja innostuneita tekijöitä: investoidaan tutkimukseen, koulutukseen ja kansainvälistymiseen.

Teesi 3: Otetaan kaikki tehot irti tuotantopanoksista – antaa energian, rahoituksen ja datan virrata. Eikä logistiikkaverkosta ole varaa tinkiä.

Teesi 4: Uudistetaan työmarkkinat kasvun esteestä sen mahdollistajaksi.

kansi kasvunmanifesti

Linjaukset on luettavissa kokonaisuudessaan EK:n julkaisusta ”Teollisuus uudistuu jo, uudistuuko Suomi?; Kasvun manifesti yritysten toimintaympäristön uudistamiseksi”.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK:n johtaja Leena Mörttinen kertoo videokommentissa (48 sek.), mitä tekoja Suomen kasvukäänne edellyttäisi:

Suomalaisen teollisuuden uudistuminen on esillä myös Rohkea Suomi -kampanjassa. Katso puheenvuorot Helkaman ja Genelecin yrittäjiltä:

https://www.youtube.com/watch?v=zxc-1lWQHqg

 

https://www.youtube.com/watch?v=AYqnkuq7yOE