EK:n eduskuntavaalitavoitteet 2023: Tehtävänä hyvä tulevaisuus

30.11.2022

Elinkeinoelämän keskusliitto EK on julkistanut eduskuntavaalitavoitteensa. 6+1 tehtävän kautta Suomen julkinen talous saadaan tasapainoon, vihreää siirtymää vauhditetaan ja varmistetaan, että Suomi on hyvinvoiva yhteiskunta myös jatkossa. Tehtävät ovat mahdollisia, mutta eivät helppoja.

Suomalaisten kriisinkestävyyttä on viime vuodet koeteltu. Koronapandemia kuritti yhteiskuntaa, Venäjän hyökkäyssota muutti maailman tasapainoa, markkinoita ja turvallisuudentunnetta. Suomen tuottavuus on ollut pitkään heikkoa, suomalaiskoululaisten Pisa-tulokset ovat olleet laskussa ja velkaa on kasvatettu vaarallista vauhtia. Huoli Suomen tulevaisuudesta on lisääntynyt.  

Kriiseistä on ennenkin noustu, mutta ilman ponnisteluja se onnistu.

”Nyt jos koskaan tarvitaan suomalaista sisua, malttia ja maalaisjärkeä. On toteuttava pikaisella aikataululla vihreä siirtymä, varmistettava kansallinen turvallisuus ja huolehdittava siitä, että hyvinvointimme rahoituspohja saadaan kuntoon. Tylsiäkin päätöksiä on kyettävä tekemään, jotta hyvä tulevaisuus toteutuu”, EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies kiteyttää.  

EK:n syysseminaarissa 30.11. esiteltävät 6+1 hyvän tulevaisuuden tehtävää kertovat, miten Suomi palautetaan menestyväksi ja hyvinvoivaksi yhteiskunnaksi. Tarkempaa tietoa tehtävien sisällöstä löytyy osoitteesta ek.fi/vaalit2023. 

1. tehtävä: Julkisen talouden tasapainotalkoot

Suomen työikäinen väestö pienenee huolestuttavaa tahtia. Yhteiskunnassamme on tehtävä rakenneuudistuksia, jotta pystymme jatkossakin pitämään huolta kaikista. Työllisyyttä on kasvatettava edelleen, sote-uudistuksessa tehdyt virheet pitää korjata, kilpailua on tehokkuuden parantamiseksi lisättävä ja työperäistä maahanmuuttoa kasvatettava. Pelkällä talouskasvulla julkista taloutta ei saada tasapainoon, joten tulevan hallituksen on tehtävä myös menosopeutuksia. 

2. tehtävä: Suomesta vihreä silta maailmalle

Vihreä siirtymä tarkoittaa sekä vastuuta ympäristöstä että kannattavaa liiketoimintaa. Suomi pitää nostaa kärkeen globaalissa vihreässä kilpailussa ja Suomen hiilikädenjäljen kasvattamisen tulee olla hallituksen strateginen prioriteetti. Jotta tässä tehtävässä onnistutaan, on digitalisaatiota hyödynnettävä täysimääräisesti. 

3. tehtävä: Mittelstandista vauhtia kasvuun

Kriisien selättämiseksi Suomen tulee varmistaa riittävät kannusteet yrittäjyydelle ja kotimaiselle omistajuudelle. Suomeen tarvitaan Mittelstand-ohjelma, jonka avulla keskisuuret kasvuyritykset voivat antaa parhaan panoksensa kansantalouden, työpaikkojen ja viennin hyväksi. Investointeja on vauhditettava muun muassa lupaprosesseja sujuvoittamalla. Koulutusjärjestelmän on kyettävä ketterästi vastaamaan yritysten osaajatarpeisiin sekä sisältöjen että oppimisen tapojen osalta. Osaamisen tasoa on nostettava kaikilla koulutusasteilla. Etenkin ammattiosaajien saatavuus on monelle yritykselle kriittinen kysymys.  

4. tehtävä: Suomesta TKI-suurvalta

Jotta Suomesta tulee TKI-suurvalta, on meillä oltava vahvaa osaamista ja nykyistä enemmän työn tuottavuutta. Suomen ja Euroopan on aika päästä irti vanhasta, irti fossiilista, irti peloista ja siirtyä kohti uutta. Neljän prosentin TKI-tavoite tulee viedä maaliin yritysvetoisin askelin, pitäen kiinni parlamentaarisista linjauksista riittävällä verokannusteella. Myös osaamisen on oltava riittävää ja ajantasaista. 

5. tehtävä: Työ ensin

Kun työtä ja tekijöitä on, mutta ne eivät kohtaa, on tilanteeseen puututtava. Tämä on tällä hetkellä tilanne monella alalla Suomessa. Työn sääntelyä on modernisoitava. Kannustinloukkuja tulee purkaa uudistamalla työttömyysturvaa, asumistukea ja toimeentulotukea. Työn verotusta pitää keventää.

6. tehtävä: Kilpailu tehostaa ja luo hyvinvointia

Toimiva ja uudistuva markkinatalous luo suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan perustan. Työnteko, osaaminen ja omistaminen ovat avainasemassa tuottamassa menestystä Suomelle ja suomalaisille, nyt ja tulevaisuudessa. On annettava tilaa markkinataloudelle: esimerkiksi kuntien mahdollisuutta harjoittaa elinkeinotoimintaa markkinoilla tulee rajata.  

+1 tehtävä: EU:sta vahvempi ja vaikuttavampi 

EU on Suomen ja suomalaisten yritysten kotikenttä – sen myönteinen kehitys on meille elintärkeää. Venäjän sota ja muuttunut turvallisuustilanne ovat entisestään kirkastaneet unionin merkitystä. Mitä vahvempi ja vaikutusvaltaisempi EU on myös globaalisti, sen parempi myös Suomelle. 

6+1 hyvän tulevaisuuden tehtävää

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Jyri Häkämies
haastattelupyynnöt viestintäjohtaja Nora Elersin kautta, p. 050 574 6977