Tehtävänä hyvä tulevaisuus

Kriisinkestävyyttämme on koeteltu, mutta kriiseistä olemme ennenkin nousseet. On entistä tärkeämpää tehdä töitä sen eteen, että Suomi on hyvä ja hyvinvoiva yhteiskunta myös tulevaisuudessa.

Pienen maan suuri tehtävä

Kestävä kasvu maksaa velan ja menestyvät yritykset osaajineen ovat hyvän tulevaisuuden tekijöitä.

Ilman yrityksiä ei ole kasvua, ilman työntekijöitä ei ole menestyviä yrityksiä. Työn tulee olla aina ensisijaista ja kaikki on pidettävä mukana.

Toimivan demokratian edellytys on toimiva markkinatalous – meidän on luotava lisää tilaa reilulle kilpailulle, joka vauhdittaa myös kasvua ja tekee tilaa yrittäjyydelle.

Vihreää siirtymää on vietävä eteenpäin kaikin keinoin. Onnistuaksemme tarvitsemme investointeja ja niitä tukevan toimintaympäristön – myös kohtuuhintaista energiaa. Ilmastonmuutoksen torjunta on välttämätöntä ja se on myös hyvää liiketoimintaa.

 

Eduskuntavaalit 2023

6+1 hyvän tulevaisuuden tehtävää