EK:n Suhdannebarometri: Suhdanneodotukset pysyneet heikkoina

Suhdannetilanne kuitenkin jatkunut verraten suotuisana – riittämätön kysyntä noussut ongelmaksi.

EK:n toukokuun Suhdannebarometrissa suomalaisyritykset arvioivat myönteisen suhdannevaiheen jatkuneen alkuvuonna. Tämänhetkistä suhdannetilannetta kuvattiin keskimääräistä vahvemmaksi. Suhdannetilanne oli kevään aikana pysynyt varsin suotuisana kaikilla päätoimialoilla. Tämä kehitys on hyvin linjassa Suomessa nähdyn talouskasvun kanssa. Myös tuotanto ja myynti sekä henkilöstömäärät lisääntyivät tiedustelun mukaan alkuvuodesta. Kehitys oli positiivista kaikilla päätoimialoilla.

Suhdanneodotukset olivat sen sijaan keväällä heikot kaikilla päätoimialoilla. Teollisuuden yleisiä suhdanneodotuksia kuvaava saldoluku oli huhtikuussa tehdyssä tiedustelussa tasolla -8, joka on hieman parempi kuin tammikuun -11. Niin ikään rakentamisessa suhdannenäkymät helpottivat hieman kevään aikana, mutta pysyivät yhä vaatimattomina saldoluvussa -8 (tammikuussa -19). Myös palvelualojen odotukset olivat varovaiset saldoluvun ollessa -4 (tammikuussa -5).

Tuotanto- ja myyntinäkymät yhä myönteiset

Tuotannon ja myynnin odotetaan kasvavan alkuvuonna maltillisesti kaikilla päätoimialoilla. Tilauskanta pysyi teollisuudessa tavanomaisella tasolla. Rakentamisessa tilauskanta on pysytellyt yli keskimääräisen tason. Teollisuuden tuotantokapasiteetti on yhä varsin hyvin hyödynnettynä, sillä huhtikuussa 84 % yrityksistä arvioi kapasiteetin olevan kokonaan käytössä (tammikuussa 86 %). Henkilöstön määrän suhteen odotukset ovat hiipuneet pois lukien palvelut, jossa henkilöstön määrän ennakoidaan kasvavan kesäkuukausina.

Maailmantalouden epävarmuus heijastuu tuotannon kasvun esteisiin. Riittämätön kysyntä on noussut keskeisimmäksi ongelmaksi niin teollisuudessa kuin palveluissa. Kaikista elinkeinoelämän vastaajista 28 % ilmoitti riittämättömän kysynnän keskeisimmäksi tuotannon tai myynnin kasvun esteeksi. Myös rekrytointivaikeudet ovat yhä huomattava ongelma, erityisesti rakentamisessa. Kannattavuuden odotetaan kohoavan hieman, lukuun ottamatta rakentamista, jossa se heikentyisi hieman.

EK:n Suhdannebarometri

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n Suhdannebarometri julkaistaan neljä kertaa vuodessa. Kyselyä on tehty säännöllisesti vuodesta 1966 lähtien. Se on osa Euroopan komission suhdannetiedustelujärjestelmää, jota EU rahoittaa osittain. Tiedustelu koskee Suomessa tapahtuvaa toimintaa.

EK tiedusteli yrityksiltä huhtikuussa 2019 arvioita suhdannekehityksestä vuoden 2019 alkupuolella. Tiedusteluun vastasi 1 192 yritystä, joilla on Suomessa yli 250 000 työntekijää.