EK:n Vientibarometri: Puolet vientiyrityksistä on hajauttanut toimitusketjuja, puolet kasvattanut varastoja

20.09.2023

Suomalaiset vientiyritykset jatkavat vauhdilla toimitusketjujensa hajauttamista ja kasvattavat varastoja reaktiona maailmankaupan epävarmuuksiin. Sen sijaan vain harva on palauttanut toimintoja Suomeen tai lähialueelle, osoittaa Elinkeinoelämän keskusliiton Vientibarometri.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK aloittaa uuden vientiyritysten näkymiin ja vientimarkkinoiden muutoksiin pureutuvan yrityskyselyn tuottamisen puolivuosittain.

EK:n kansainvälisestä kaupasta ja kauppapolitiikasta vastaava johtaja Timo Vuori tulkitsee ensimmäisen Vientibarometrin tuloksia, jotka perustuvat 427 vientiyrityksen toimitusjohtajan vastauksiin:

”Vientiyritykset ovat selvästikin nopeuttaneet liiketoiminnan uudelleenjärjestelyjä, joilla vastattiin ensin koronan ja nyt kiristyvän geotalouden herättämiin huoliin. Toimitusketjujen hajautuksen ja varastojen kasvattamisen avulla yritykset ennaltaehkäisevät riskejä, joita voisi aiheutua Kiinan ja USA:n tai jopa EU:n kesken kärjistyvästä kauppasodasta tai logistiikan äkillisestä häiriöstä.”

”Samaa tekevät muutkin länsimaiset yritykset. Toimet esimerkiksi Kiinassa harkitaan kuitenkin tarkkaan – irtikytkennän sijaan ratkaisuna nähdään riskienhallinnan vahvistaminen. Tuoreimpien kansainvälisten yrityskyselyjen mukaan vain 10 prosenttia Kiinassa toimivista länsimaisista yrityksistä harkitsee Kiinasta vetäytymistä kokonaan, mutta 75 prosenttia uudelleenjärjestelee liiketoimintaa ja pidättäytyy uusista investoinneista maahan”.

Poimintoja EK:n Vientibarometrin tuloksista

 • Maailmantalouden epävarmuudesta huolimatta 46 prosenttia vientiyrityksistä ilmoittaa viennin säilyvän ennallaan ja 24 prosenttia uskoo vientinsä kasvavan seuraavan 6 kuukauden aikana. Maantieteellisesti viennin kasvu painottuu erityisesti Pohjoismaihin ja EU-maihin.
 • Viennin kasvun suurimmat haasteet ovat kotimaan näkökulmasta pula osaavasta työvoimasta ja kansainvälisesti tarkastellen maailmanpoliittinen epävarmuus. Kaupan esteet ja protektionismi eivät vielä merkittävästi vaikeuta yritysten vientiä, sillä vain 16 prosenttia vientiyrityksistä ilmoittaa kaupanesteistä.
 • Vientiä harjoittavista yrityksistä 45 prosenttia on tehnyt viimeisen vuoden aikana muutoksia toimitusketjuihinsa.
  • Näistä 59 prosenttia on hajauttanut toimitusketjujaan useammalle toimittajalle tai useampaan maahan. Tärkeimmät syyt toimitusketjujen muutoksille ovat olleet koronapandemian aiheuttamat toimitushäiriöt, Venäjän hyökkäyssota ja kiristyvät suurvaltajännitteet.
  • 48 prosenttia on kasvattanut varastojaan varmistaakseen liiketoimintansa häiriöttömyyden.
  • Vain 10 prosenttia on palauttanut tuotantoaan Suomeen tai lähialueille.
  • 27 prosenttia yrityksistä ilmoittaa tehneensä muutoksia toimitusketjuihinsa vastuullisuuteen liittyvistä syistä.
 • Suurvaltapolitiikalla eli Kiinan ja Yhdysvaltojen kiristyvillä kauppasuhteilla on ollut vaikutusta 50 prosentille kyselyyn vastanneista vientiyrityksistä.
  • Näistä 62 prosenttia ilmoittaa, että suurvaltapolitiikalla on ollut merkitystä toimitusketjujen hallintaan ja 42 prosentin mukaan sillä on ollut merkitystä yrityksen tekemiin markkinavalintoihin.
 • Yritysjohtajat ovat huolestuneita EU:n pärjäämisestä kiristyvässä globaalissa kilpailussa. 82 prosenttia kyselyyn vastanneista vientiyrityksistä on huolissaan Euroopan kilpailukyvystä suhteessa Yhdysvaltoihin.

EK:n Vientibarometri toteutettiin 17.8.-29.8.2023. Tulokset perustuvat 427 vientiyrityksen toimitusjohtajan vastauksiin.

Vientibarometrin tulokset infografiikan muodossa