EK:lla huoli pk-yritysten vientipalveluista – Team Finlandin fokus siirrettävä nopeasti palveluiden konkreettiseen kehittämiseen

14.06.2024

Suomen talous lähestyy kasvukäännettä. Siksi Team Finlandin fokus on saatava nopeasti siirrettyä hallinnon uudistuksista kaikkein tärkeimpään eli yritysten vientipalveluiden konkreettiseen kehittämiseen. Siirtymävaiheessakin on varmistettava palveluiden ensiluokkainen, häiriötön toiminta. Se on erityisen tärkeää Suomen pk-sektorille.

Hallitus on tehnyt poliittisen päätöksen Team Finland -toiminnan suuntaviivoista. Jatkossa vienninedistämistä koskeva ulkomaanverkosto toimii kokonaan ulkoministeriön alaisuudessa.

EK:n näkökulmasta on perusteltua, että uudessa geotalouden tilanteessa ulkoministeriön roolia vahvistetaan vienninedistämisessä. Uudistus sisältää kuitenkin paljon avoimia kysymyksiä ja myös riskejä. Ennen kaikkea siinä onnistuminen edellyttää ulkoministeriöltä merkittävää uudistumista, jolla varmistetaan vienninedistämisen painoarvo hallinnonalalla sekä sen edellyttämä tulostavoitteellisuus ja liiketoimintaosaaminen.

Suomen on onnistuttava talouden kasvukäänteessä. Sitä suuremmalla syyllä Team Finlandin fokus on saatava nopeasti siirrettyä hallinnon uudistuksista kaikkein tärkeimpään eli yritysten vientipalveluiden konkreettiseen kehittämiseen. Vienninedistämisen toimivuus on korostetun tärkeää pk-sektorin yrityksille, korostaa EK:n johtava asiantuntija Paavali Kukkonen.

”Katse on nyt saatava palloon. Ensimmäisiä askelia on eri toimijoita yhdistävän Team Finland -strategian päivittäminen. Avainasemassa on toiminnan priorisointi, sillä vienninedistämisen resurssit ovat tarpeisiin nähden riittämättömät ja moniin verrokkimaihin nähden heikommat.”

Samalla EK peräänkuuluttaa vahvoja tulostavoitteita, jotka ohjaavat konkreettisesti toimintaa ja mahdollistavat sen mittaamisen.

Siirtymävaiheessa varmistettava palveluiden ensiluokkainen, häiriötön toiminta

Ulkomaanverkoston siirtyessä ulkoministeriöön on välttämätöntä varmistaa, että palveluiden laatu ja vienninedistämiseen osoitetut henkilöresurssit säilyvät. EK kantaa näiltä osin huolta uudistuksen vaikutuksista ja tulee seuraamaan niitä tarkasti.

Yhteisen Team Finland -toiminnan on oltava saumatonta niin ulkomaanverkoston sisällä kuin eri hallinnonalojen välillä. Avainroolissa on vienninedistämisen pohjaa rakentavan työ- ja elinkeinoministeriön johtaman TEM-konsernin ja jatkossa koko ulkomaanverkostosta vastaavan ulkoministeriön yhteistyö.

”Tavoitteena voi olla vain ja ainoastaan paremmat palvelut yrityksille, jotka viennin ja kansainvälistymisen käytännössä tekevät. Elinkeinoelämällä tulee olla vahva rooli uudistuksen jatkoaskelia otettaessa”, korostaa Paavali Kukkonen.