EK:n yrittäjyysbarometri: Työllisyyskasvu hidastuu, investoinnit jämähtävät

Yhä harvempi pk-sektorin työnantajayritys uskoo positiiviseen työllisyyskehitykseen. Investointien arvellaan pysyvän ennallaan tai jopa hieman supistuvan ensi vuoden aikana. Positiivisena voidaan pitää sitä, että ulkomaankaupan kasvuun uskotaan yhä melko vahvasti.

Tiedot ilmenevät Pk-Pulssi-kyselytutkimuksesta, jolla EK mittaa kahdesti vuodessa pk-työnantajien arvioita kysynnästä, työpaikoista, investoinnista ja ulkomaankaupasta.

Tilannekuva loppuvuonna 2019

 • 35 prosenttia yrityksistä raportoi kysynnän lisääntymisestä (45 prosenttia vuosi sitten) ja 21 prosenttia sen vähentymisestä kuluvan vuoden aikana (16 prosenttia vuosi sitten).
 • Investointien määrä oli vuodentakaiseen verrattuna kasvanut 32 prosentissa yrityksistä ja vähentynyt 17 prosentissa (36 ja 14 prosenttia vuonna 2018).
 • Työntekijämääräänsä oli lisännyt 30 prosenttia ja vähentänyt 17 prosenttia (37 ja 18 prosenttia vuonna 2018).
 • Kansainvälistä toimintaa tekevistä yrityksistä 24 prosenttia oli lisännyt ulkomaankauppaa ja 14 prosentissa se oli vähentynyt (24 ja 7 prosenttia vuonna 2018).

Tulevaisuuden näkymät 2020

 • 34 prosenttia yrityksistä arvioi kysynnän lisääntyvän (42 prosenttia vuosi sitten) ja 21 prosenttia sen vähentyvän tulevan vuoden aikana (10 prosenttia vuosi sitten).
 • 21 prosenttia ennakoi investointien lisääntyvän ja 22 prosenttia niiden vähentyvän (27 ja 11 prosenttia vuosi sitten).
 • Luottamus positiiviseen työllisyyskehitykseen on heikentynyt vuodentakaiseen verrattuna. Työntekijämäärän kasvuun uskoo 21 prosenttia (vuosi sitten 32 prosenttia) yrityksistä ja vähentymiseen 15 prosenttia (vuosi sitten 8 prosenttia).
 • Viennin vahvistumiseen uskotaan hieman edellisvuotta vahvemmin. Kansainvälistä toimintaa harjoittavista yrityksistä 36 prosenttia arvioi ulkomaankaupan lisääntyvän ja 10 prosenttia sen vähentyvän vuonna 2020 (29 ja 14 prosenttia vuosi sitten).

Alueellisia huomioita

 • Pohjois-Suomen yrittäjät antoivat muuta maata positiivisemmat nykytilannearviot. Alueen yrityksistä peräti 47 prosenttia raportoi työntekijämäärän lisääntymisestä ja vain 12 prosenttia sen vähentymisestä edellisen 12 kuukauden aikana. Sen sijaan Etelä-Suomessa (Häme ja Kaakkois-Suomi) työntekijämääräänsä oli lisännyt vain 10 prosenttia ja vähentänyt 16 prosenttia vastaajista.
 • Näkymät ensi vuodelle ovat myönteisimmät Pirkanmaalla, jossa esimerkiksi investointien lisääntymiseen uskoi 28 prosenttia ja niiden vähentymiseen 13 prosenttia vastaajista.
 • Itä-Suomessa, jossa vielä vuosi 2019 oli yritysten mielestä positiivisen kehityksen aikaa, povataan ensi vuodesta selvästi haasteellisempaa. Investointien lisääntymiseen uskoi 23 prosenttia Itä-Suomen yrityksistä, kun taas niiden vähentymistä ennakoi 39 prosenttia.
 • Alueista Uudellamaalla, Lounais-Suomessa, Pirkanmaalla sekä Länsi- ja Keski-Suomessa näkymiä kuvailtiin kaikilla mittareilla useammin positiivisesti kuin negatiivisesti. Sen sijaan Etelä-Suomen (Häme ja Kaakkois-Suomi) sekä Itä- ja Pohjois-Suomen alueilla vastausten hajonta oli suurempaa ja tulokset ennakoivat joko kysynnän, työllisyyden tai investointien supistumista.

Talouden epävarmuus näkyy nyt selvästi myös pk-yritysten aikaisempaa pessimistisempinä tulevaisuuden näkyminä, kertoo EK:n Yrittäjyys-ryhmän vetäjä Jari Huovinen:

”Hallituksen työllisyystavoitteen saavuttamisen näkökulmasta on huolestuttavaa, että enää vain viidennes työllistävistä pk-yrityksistä uskoo työntekijämääränsä lisääntymiseen. Lisäksi investointien kasvu näyttäisi tyssäävän ensi vuonna.”

Pk-Pulssi-kyselytutkimukseen vastasi yhteensä 770 työnantajayrittäjää marraskuussa 2019.

Tutustu tuloksiin infografiikan muodossa: koko Suomi ja Alueet.